Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще изпълни всички влезли в сила заповеди за премахване на незаконните строежи в с. Гърмен при стриктно спазване на човешки права и принципа за съразмерност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. До момента вече са разрушени осем постройки, а за 14 трябва да се погрижи кметът. Предстои отстраняване на още 102 постройки.За два строежа е възложено принудително премахване в периода от 13 до 24 юли. Действията на ДНСК са обжалвани и са потвърдени от съда като законосъобразни.Въпреки това, след предоставена информация от дирекция "Социално подпомагане" и от Агенция за закрила на детето, че постройките се обитават от семейства с деца с увреждания, както и че семействата категорично отказват да бъдат настанявани в социални жилища, и след получено уведомление от Министерство на правосъдието, че може да бъде наложена привременна мярка спрямо българската страна, ако не се предостави спешно информация за гаранции спрямо уязвимите лица, срокът за премахване е удължен до края на август.Тъй като влезлите в сила заповеди задължително следва да бъдат приведени в изпълнение, от ДНСК е отправено писмо до кмета на община Гърмен, с което е уведомена, че предстои премахване на още 20 постройки, за които вече е избран изпълнител и предстои да се насрочи дата за принудително премахване.За да се гарантира опазването на правата на уязвимите лица, които са жители - лица с постоянна адресна регистрация в община Гърмен, е изискано от кмета на общината незабавно да предостави в ДНСК график със срокове за временно настаняване на засегнатите семейства, с оглед определяне на дата за изпълнение на заповедите за премахване.До настоящия момент в дирекцията не е получена информация за настаняване на засегнатите семейства, поради което срокът за принудително изпълнение на двете заповеди е удължен до 30 септември. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010