И в новия програмен период има заделен ресурс за подпомагане грижата за биоразнообразието. Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя се включи в инициатива за освобождаване на птици край София. Министър Василева припомни, че в предишния програмен период са финансирани дейности, свързани с разработване на стратегически документи, картиране на защитените зони на територията на страната, природни и национални паркове. В новия програмен период дейностите ще бъдат насочени към зоните в "Натура", посочи Василева. Ще се работи върху картирането и изследването на морските защитени зони и разработване на стратегически документи, неправителствени организации. За първи път научни институти ще могат да се възползват от това финансиране, посочи министърът. Пари ще има и за други институции, също ангажирани в работата по опазване на природата - общини, подразделения на МЗХ, Изпълнителна агенция по горите. Вече са отворени две покани за проекти и предложения за новия програмен период. Покана има изпратена до МРРБ, което до края на септември трябва да представи своето проектно предложение и общините, които имат възможност да представят проекти за компостиране. След като освободи в природата един от петте керкенеза, за които досега са се грижили от Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани", Василева посочи, че изключително много се разчита на бързата реакция, когато се намерят диви животни в опасност. Министърът припомни, че има процедура, която се задейства много бързо. В тези случаи те биват транспортирани до Центъра за спасяване на дивите животни, където се полагат необходимите за тях грижи. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010