През юни 2015 г. индексът на цените на производител на вътрешния пазар е намалял с 0.3% спрямо същия месец на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо май обаче индикаторът отчита 0.2% ръст.   Спад на цените от 2.6% на годишна база е регистриран в преработващата промишленост, а увеличение е отчетено в добивната промишленост – с 3.5%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ ръстът на цените е 3.3%.   На годишна база намаление в преработващата промишленост се отчита при производството на изделия от други неметални минерални суровини, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – по 1%, както и при производството на метални изделия, без машини и оборудване, където спадът е 0.8%.   Нарастване от 3.4% на цените се наблюдава при производството на основни метали. Освен това по-високи са били цените спрямо юни миналата година и при производството на тютюневи изделия – с 3%, както и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 2.9%.   Общият индекс на цените на производител през юни 2015 г. намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. Този измерител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар. На месечна база – спрямо май 2015 г., индикаторът се свива с 0.6%.   В преработващата промишленост спадът на цените на производител на годишна база през юни 2015 г. е с 1.3%.   Увеличили са са се цените при производството на превозни средства, без автомобили – със 7.5%, при производството на основни метали – със 7.3% и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 5.9%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010