По-рано тази седмица "Дневник" публикува отворено писмо от група студенти на Софийския университет "Св. Климент Охридски", изпратено до редакцията. Те твърдят, че не са получили стипендиите, за които са класирани по проект "Студентски стипендии" 2007-2013 от европейските фондове. От Софийския университет изпратиха отговор до редакцията, в който казват, че са платили от бюджета си недостигащите средства за изплащането на всички европейски стипендии. "Дневник" чака отговори и от простветното министерство.Ето целия отговор:Проектът "Студентски стипендии" е проект на Министерството на образованието и науката. Софийският университет "Св. Климент Охридски" е партньор в този проект и има ангажимент за информирането на студентите си и провеждането на процедурата по кандидатстване и класиране. Софийският университет стриктно изпълнява този свой ангажимент съгласно всички изисквания на проекта и критериите за класиране. Софийският университет обаче няма и никога не е имал никакъв ангажимент по отношение на изплащането на средствата.  С писмо от 18 юни 2015 г. доц. д-р Мария Фъртунова, директор на дирекция "Висше образование" в Министерството на образованието и науката и ръководител на проекта, информира ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев, че е извършен превод на средствата за изплащане на стипендиите за успех и на специалните стипендии на класираните студенти за летния семестър на учебната 2014/2015 г., но сумата е по-малка, тъй като надхвърля предварително разчетените средства за квотите, определени за висшите училища съгласно бюджета на проекта. Според доц. Фъртунова получената разлика е в резултат на значителното надхвърляне като цяло на бюджета за летния семестър на учебната 2014/2015 година и произтича от големия брой студенти, класирани с равен бал и за двата вида стипендии.Поради приключването на проекта и невъзможността за увеличаване на неговия бюджет, доц. Фъртунова предлага на ректора на Софийския университет три варианта за преодоляване на проблема:1.    Софийският университет да доплати недостигащата сума от своя бюджет;2.    Да бъде намален броят на специалните стипендии, които един студент може да получи;3.    Да бъде направено прекласиране на студентите като се въведат допълнителни критерии.На 19 юни 2015 г. е проведено заседание на Комисията по стипендиите, която е определена със заповед на ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" според изискванията на проекта. След като се запознава с писмото от Министерството на образованието и науката, Комисията единодушно решава броят на специалните стипендии, които един студент може да получи, да бъде намален от пет на три, както и да предложи на ректорското ръководство на Софийския университет да разреши недостигащата сума в размер на 4 830 лв. да бъде изплатена от бюджета на СУ.На свое заседание, проведено на 23 юни 2015 г., Ректорският съвет на Софийския университет взема решение да изплати недостигащата сума от бюджета на Софийския университет.Засегнати от предприетите мерки са 31 студенти от Софийския университет. Ректорското ръководство на най-старото и авторитетно висше училище в България провежда последователна политика за насърчаване и стимулиране на най-талантливите и активни студенти и беше разочаровано от отказа на МОН да изпълни задълженията си по проекта "Студентски практики". Всички въпроси, които се отнасят до предприемането на мерки, за да не се стига занапред до подобни ситуации, следва да бъдат отправени към Министерството на образованието и науката.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010