Софийските съдилища са гледали гражданско дело 21 години, а държавното обвинение е разследвало случай на блудство и изнасилване на непълнолетно момиче близо 20 години. Това са част от примерите, които Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) посочва в доклада си за 2014 година, за установените драстични забавания на дела. През миналата година институцията е проверила 32 съдилища, 27 прокуратури и шест окръжни следствени отдели.Освен тези примери, инспекторите са отчели като цяло негативни тенденции, че съдилищата не решават делата с необходимата бързина, бездейства се през дълги интервали от време, а прокуратурата не изпълнява дадените от съда указания. Инспекторатът констатира още, че съдии и прокурори влизат неподготвени по дела в залата, разследващите не проявяват достатъчно активеност, сроковете, посочени в процесуалните закони не се спазват.През 2014 година са подадени 581 заявления за бавно правосъдие, а от тях 365 са приети за основателни – 251 са по граждански дела, а 114 – по наказателни. Изплатени са 413 300 лева обезщетения. През миналата година инспекторатът само четири пъти е отправил предложение за дисциплинарни проверки към Висшия съдебен съвет, въпреки че са постъпили 1854 оплаквания за различни нарушения от съдебните органи. От тях над 400 са оставени без разглеждане.И  ... Софийският градски съд и ЧеналоваПрез 2014 година инспекторатът е отправил 212 препоръки до административни ръководители. Сред тях е и бившият председател на Софийския градски съд Владимира Янева, която е получила инструкции във връзка с четири дела на съдия Румяна Ченалова, станала известна с действията си по случая "Белведере". Янева е трябвало да предприеме мерки за оптимизиране на сроковете по насрочване, движение и приключване на делата на състава, който Ченалова е председателствала,  да изисква справки на всяко тримесечие за дейността на съдията-докладчик, свързана със сроковете за обявяване на съдебните решения.Янева е уведомила инспекторите, че е изпълнила препоръките. Което не пролича в края на миналата година, когато тя и нейните заместници бяха изслушани във Висшия съдебен съвет заради сигнали от съдии за лошо управление. В крайна сметка Янева беше отстранена заради разследването по "Червеи", а срещу Ченалова бяха образувани три дисциплинарни проверки и едно досъдебно производство (тя дори беше задържана и прекара 72 часа в ареста). Темата за случайното разпределение на делата обаче все още е актуална, след като и досега не е изработена по-защитена версия на системата.Причината разследване на блудство и изнасилване на непълнолетна да се проточи над 20 години, е защото  Софийската районна прокуратура го спира за цели 16 години заради отсъствието на свидетел.Въпросният свидетел обаче многократно е преминавал границата,установя проверка в регистрите на МВР по-късно при възобновяването му. Затова инспекторите пишат: "разследващите, ако са проявили нужното усърдие, са могли да издирят и призоват лицето и да преодолеят на по-ранен етап пречките, довели до спирането на производството. Досъдебните производства не се ръководят, организират и провеждат по начин, който да осигури спазване на разумния срок при разследването на делата", пише в доклада.Заради пропуски в администрирането на жалбите до горестоящите съдилища, софийските съдилища са забавили гражданско дело цели 21 години и 7 месеца. Делото е било по Закона за собствеността, а основната причина за продължителната забава е погрешното прилагане на делото по друго дело (в продължение на 13 години) след връщането му от ВКС за ново разглеждане от друг състав на СГС. Същевременно ВКС е насрочил първото по делото заседание година и три месеца след образуването му.Сред другите примери, посочени в доклада са дело за делба, продължило над шест години в Софийския районен съд и още седем в горната инстанция - Софийския градски съд. Дело за грабеж пък е било забавено на 15 години по вина и на разследващите, и на съда.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010