На редовното си заседание днес Министерският съвет одобри промените в Закона за лечебните заведения, с които ще се въведе задължителната Национална здравна карта. Идеята й е чрез подробен анализ на зравния статус и заболеваемостта на населението по региони да се определят и осигуряват потребностите на хората за болнична и извънболнична помощ, съобщава правителствената пресслужба.  Промените в закона предвиждат да се даде възможност на областните здравни комисии да участват в процеса на планиране на броя болнични легла. Ще се идентифицират областите с излишък и недостиг на лекари и стоматолози и ще се планират броят легла, медицинските дейности по видове и по нива на компетентност, както и кои здравни заведения ще извършват високотехнологични методи на диагностика и лечение. Предвидена е и Карта на спешната медицинска помощ.  В областите, в които броят на леглата надвишава конкретните потребности, Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори само с лечебни заведения, избрани по общи критерии, определени с наредба от министъра на здравеопазването. Приоритетни ще бъдат болниците, които предлагат комплексно лечение по социално значими заболяванията, включени в основния пакет на здравната каса, който също в момента се подготвя.  Заедно с това Комисията за изработване на Националната здравна карта ще прави оценка на потребностите на населението преди издаването на разрешение за извършване на лечебна дейност на новите болници. При отрицателно становище новото лечебно заведение няма да бъде включвано в Националната здравна карта до нейната актуализация и съответно няма да може да сключва договор с НЗОК.    Амбицията е от 1 януари 2017 г. наличието на положителна акредитационна оценка да е задължително условие за сключване на договор между болниците и касата. Освен това се регламентира възможност за обединения и съвместно сключване на договор с касата между лечебни заведения, за отпадане на заведенията с повече от 50% държавен дял в собствеността от Списъка на търговските дружества, и се предвижда възможността за приватизация.  Предлага се също и създаването на нов вид лечебно заведение – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.  7 млн. лв. се предоставят за модернизиране на медицинска апаратура  С друго решение днес правителството отпусна 7 милиона лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г., с които да бъдат модернизирани държавните и общинските лечебни заведения – търговските дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала. Средствата се предоставят от Револвиращия инвестиционен фонд по проекта "Реформа в здравния сектор".  Парите са за закупуване на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане. "Модернизирането на медицинската апаратура и техника ще подобри качеството и ефективността на здравното обслужване и ще осигури достъп до медицинска помощ и услуги като основа за подобряване на качеството на живот на българските граждани", аргументират се от правителствената пресслужба. 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010