Абсолютната погасителна давност да бъде десет години, а не както в момента - безкрайна, предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за задълженията и договорите. На практика това означава, че кредитор може да си търси дълговете от физическо лице не повече от десет години назад."В последните години се наблюдават редица случаи на изпълнителни производства срещу граждани, които продължават над десет години, а в някои случаи и по петнадесет и повече години. През цялото това време на длъжника се начисляват лихви, такси и разноски, които в повечето случаи многократно започват да превишават главницата", пише в мотивите на депутатите от ГЕРБ Анна Александрова, Ралица Ангелова, Свилен Иванов, Алтимир Адамов, Димитър Лазаров и Данаил Кирилов.Според тях изпълнителните производства могат да продължат до безкрайност, въпреки че длъжникът е загубил голяма част или цялото си имущество и е в обективна невъзможност да изплати своите дългове. Също така при смърт на длъжника изпълнителните действия продължават срещу неговите наследници.Те посочват за пример, че в сегашното законодателство има добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци, но когато стане въпрос за физически лица, които не упражняват търговска дейност, ситуацията е съвсем различна. "Липсва каквато и да е възможност едно физическо лице, когато не може да погаси своите изискуеми задължения, да започне процедура по фалит", смятат те и добавят, че в повечето европейски държави има въведен регламент за потребителки фалити, но у нас няма нормативна база и нужните условия за въвеждане на процедури на потребителска несъстоятелност.Депутатите посочват, че алтернативно решение за избягване на съществуването на фигурата "вечния длъжник" е въвеждане на десет годишна абсолютна погасителна давност по отношение за физическите лица. В момента в Закона за задълженията и договорите е въведена обща петгодишна давност и се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок, и тригодишна давност за вземанията за възнаграждения за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания.Уредената давност се прекъсва с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действия за принудително изпълнение от страна на кредитора, пишат депутатите и добавят, че от прекъсването на давността почва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време и кредиторите безкрайно могат да преследват длъжниците – физически лица. С въвеждане на десетгодишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от три- и петгодишна давност."С уеднаквяване на режима за десетгодишен давностен срок за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата, на чисто да градят своята семейна икономика", смятат още от ГЕРБ и допълват, че така достатъчно са защитени и интересите на кредиторите, защото десет години е един дълъг срок, в който кредиторите реално могат да съберат вземанията си, като в по-голямата си част от случаите те могат да се снабдят на извънсъдебно изпълнително основание с изпълнителен лист и да се възползват от ускорени съдебни процедури.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010