Стари съблекални в с. Старо Оряхово се превръщат в модерен туристически инфоцентър. Строително-ремонтните работи се изпълняват след спечелен конкурс по проект „Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“. Проектът е на стойност 127 426,85 лв. без ДДС. Парите са осигурени по договор за безвъзмездна финансова помощ сключен между община Долни чифлик, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Местна инициативна рибарска група „Бяла - Долни чифлик – Аврен“.
В рамките на проекта се извършва основен ремонт на стар...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010