Дефицит от 2.8% от брутния вътрешен продукт (БВП) или около 2.34 млрд. лв. в бюджета за миналата година отчита Националният статистически институт. Резултатът е по-добър от обявените предварителни данни от Министерството на финансите за 3.7 на сто недостиг и е под определените от Европейската комисия като праг за финансова стабилност 3%. Въпреки това данните може да се променят до окончателното им обявяване през септември, тъй като европейската статистическа служба Евростат е изразила резерви по отношение на качеството на данните, докладвани от България относно влиянието върху дефицита на гарантираните депозити от Корпоративна търговска банка, пише в съобщението на НСИ. До момента Фондът за гарантиране на влоговете е изплатил защитени депозити за общо 3.575 млрд. лв. Част от сумата беше осигурена със заем от държавния бюджет, а другата беше покрита от натрупаните във фонда средства от вноските на търговските банки. За осигуряването на кредита правителството пое дълг от 1.5 млрд. евро от няколко международни банки, който беше върнат наскоро. Европейската комисия трябва да вземе решение дали да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България след окончателното обявяване на данните за дефицита. Данните на НСИ показват, че за една година недостигът в бюджета е нараснал с над 1.64 млрд. лв. Държавният дълг се е увеличил с почти 8 млрд. лв. през миналата година. Към края на 2014 г. той е бил 22.694 млрд. лв. или 27.6% от БВП. В същото време Министерството на финансите обяви, че е пласирало нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 50 млн. лв. Новият вътрешен дълг е със средно претеглена годишна доходност от 2.04%. Досега най-ниската лихва за подобни книжа, но с падеж след 10.5 години беше 1.84% и беше постигната в края на миналата година. На последния аукцион 74.4% от книжата са купени от банки, пенсионните фондове са придобили 18.6 на сто, а гаранционните и договорните фондове - 7%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010