Ръстът на икономиката на България ще се забави през тази и следващата година, дефлацията ще се запази и през 2015 г., а безработицата ще намалява с бавни темпове. Това прогнозира Международният валутен фонд (МВФ) в доклад за развитието на световната икономика през тази и следващата година. Според експертите от фонда, БВП у нас ще се увеличи с 1.2 на сто през 2015 г. при ръст от 1.7% през миналата година. През 2016 г. се очаква нарастването да е с 1.6 на сто. Прогнозите на МВФ за икономическото развитие са малко по-оптимистични от тези на правителството. По-добри са допусканията на фонда и по отношение на безработицата. От МВФ очакват тя да намалее от 11.5 на сто през 2014 г. на 10.9% от през тази година, а през 2016 г. да спадне допълнително до 10.3%. Експертите на фонда очакват дефлацията у нас да се запази и през 2015 г. Според тях инфлацията ще се завърне през 2016 г., когато потребителските цени ще нараснат с 0.6 на сто. Като цяло от МВФ очакват световната икономика да нарасне с 3.5% през тази година и с 3.8% през следващата. Икономическото развитие в различните части на света обаче ще е разнопосочно. Слаб растеж в Европа За Европа МВФ прогнозира по-скоро слаб растеж от около 2% през тази и следващата година. По-висок ще е той в страните, определени като развиващи се, сред които е и България. Очакваните резултати за държавата обаче са под средните за групата. Прогнозите за еврозоната са икономическият ръст през тази година да е 1.5%, а през 2016 г. - 1.6 на сто. Те са завишени в сравнение с предишни допускания на МВФ и това се дължи на спада на цените на петрола и на решението на Европейската централна банка да започне програма по изкупуване на държавни облигации за 1.1 трилиона евро, за да подкрепи икономиката и да неутрализира дефлацията в страните от валутния съюз. Все пак експертите предупреждават, че възстановяването е крехко. "Има признаци за съживяване и положителна тенденция в еврозоната, отразяваща по-ниските цени на петрола и окуражителните финансови условия. В същото време обаче рисковете от слаб растеж и ниска инфлация не са отпаднали", пише в доклада на МВФ. Рецесия в Русия Доста по-негативна е прогнозата на МВФ за развитието на руската икономика. Очаква се БВП на Русия да се свие с 3.8% през 2015 г. Според предишна прогноза на фонда спадът щеше да е с 3%. Основен фактор за рецесията е поевтиняването на петрола, тъй като страна е износител на суровината за разлика от европейските държави, които са предимно вносители. Сред другите причини за очаквания икономически спад в Русия са санкциите от страна на ЕС и САЩ и по-слабото доверие в икономиката. МВФ не очаква руската икономика да се възстанови бързо. Влошена е прогнозата на МВФ и за икономиката на САЩ. Експертите все още очакват тя да нарасне през тази и следващата година, но с по-слаби темпове спрямо обявените по-рано оценки на фонда. Сега прогнозата е ръстът на БВП в САЩ през тази и следващата година да е 3.1%. Очакванията за японската икономика са да регистрира ръст от около 1% през тази и следващата година. Прогнозата за Китай е за ръст от 6.8 на сто през 2015 г. и 6.3 на сто през 2016 г. Индия се отличава с прогнозиран бурен растеж от 7.5 на сто и през 2015 г., и през 2016 г.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010