Над 90% от приключилите през 2014 г. наказателни дела в Софийския градски съд (СГС) са завършили с постановяването на осъдителни присъди или споразумения, става ясно от годишния отчет на съда, огласен в петък. Постановени са общо 439 присъди и споразумения, като от тях осъдителни са 400, а приключилите с изцяло оправдателна присъда са 39. Броят на приключилите със споразумение дела е 191, а общо осъдените лица са 427. За строгостта на наказателните съдии в СГС обаче е по-красноречива друга, не особено положителна тенденция. От данните, посочени в отчета става ясно, че от приключилите общо 261 първоинстанционни дела потвърдените на следващата инстанция са 124, а останалите 137 са върнати. От тях частично изменените присъди са 58, а 22 са отменени изцяло – основно заради необосновано суровите наказания, наложени от градския съд. "Горното води на извод, че съдебните състави правилно установяват фактическата обстановка и я преценяват от правна страна, но не достатъчно точно определят вида и размера на наказанията, които следва да се налагат на подсъдимите лица. Предвид констатираните тенденции, свързани с намаляване от контролиращите инстанции на определените от СГС наказания или посредством намаляване на самите наказания, или чрез преквалифициране на деянията, могат да се направят изводи, че първоинстанционните съдебни състави от СГС значително завишават наказанията на подсъдимите лица, което не се оценява положително от апелативните и касационните съдии и често е обект на сериозна критика в съдебните актове", се констатира в доклада на Наказателното отделение на съда. От отчета става ясно още, че през миналата година в градския съд са постъпили 3579 искания за използване на специални разузнавателни средства (СРС), от които са разрешени 3549. Постановените 30 отказа представляват значително увеличение на фона на общо отказаните 25 за предишните две години. Въпреки това се наблюдава и негативна тенденция – изготвените от СРС-та доказателства през 2014 г. са едва 413. За сравнение – през 2013 г. разрешените СРС-та бяха 4324, но постъпилите от тях доказателства бяха над два пъти повече – 910. Данните в отчета на градския съд за постъпилите искания за проследяване на трафични данни по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са още по-смущаващи. За разлика от предходната година, когато имаше поне 3 отказа, през миналата година са одобрени всичките 338 искания за предоставяне на мобилни и трафични данни.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010