Социалните служби да наложат дисциплинарни наказания за служители на семейни центрове заради установено извършено насилие над настанените деца, поиска председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева в петък. Санкциите са за четирима служители в Центъра за настаняване от семеен тип "Усмивка” и Центъра за настаняване от семеен тип "Звънче” в село Нареченски бани, общ. Асеновград, където международни организации сигнализирали за извършвано насилие. В центровете са прилагани недопустими методи на възпитание, е заключението на проверяващите. Сред използваните от персонала наказания са бой с метална пръчка, щипане, лишаване от храна в определеното време. Върху децата е осъществяван и психически тормоз – изолация или заключване навън вечер, заплахи и лишаване от любими за децата занимания. Според проверяващите има неглижиране на децата и оставяне без надзор, видеонаблюдението се осъществява формално и е неефективно, няма определен служител, който да следи камерите. Поради тази причина персоналът дори не е разбрал за инцидент, при който едно от по-големите деца е провесило друго през парапета на стълбището, а на помощ са му се притекли няколко момчета.   Броят на служителите, пряко ангажирани в денонощно обгрижване на децата, е намален за сметка на общия персонал, а създадената организация на работа води до невъзможност за прилагане на индивидуален подход и грижа, неглижиране и увеличаване на инцидентите с деца, е констатацията на проверката. Във връзка с констатираните нарушения Жечева е дала задължителни предписания на директора на комплекса за социални услуги, който управлява двата центъра за настаняване от семеен тип. Трябва да бъде проведено практическо обучение с децата как да реагират при упражнено над тях насилие, да се увеличи броят на пряко ангажираните с децата служители, и броят на персонала в почивните дни и в часовете в делнични дни, когато децата се намират в центровете, за да се гарантира индивидуално внимание и грижи за всяко от тях. Освен това трябва да бъде осигурено качествено денонощно видеонаблюдение и да се определи отговорен служител за проследяване, регистриране и докладване на резултатите от видеонаблюдението. За резултатите от извършената проверка са уведомени заместник-министърът на правосъдието, кметът на Община Асеновград, директорът на дирекция "Социално подпомагане” – Асеновград и директорът на Център за обществена подкрепа - Асеновград.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010