Близо 199 млн. лв. са платени за лихви по държавния дълг за първия месец от тази година. За цялата 2014 г. разходите за лихви са около 540 млн. лв. Това показва бюлетинът за държавния дълг, публикуван от Министерството на финансите в сряда. Повече от половината от разходите за лихви са по задължения, поети на международните пазари (113.15 млн. лв.). Те са почти изцяло по глобални облигации, платени през януари, като с погасяването и на главницата общо плащанията по дълга през януари възлизат на 2.15 млрд. лв. Изплащането им се отразява и на общия размер на държавните задължения, които намаляват с 672.4 млн. евро спрямо декември 2014 г. Така държавният дълг към края на януари е 10.63 млрд. евро и представлява 25.2% от БВП. Над 6.34 млрд. евро от задълженията са външен дълг, а 4.28 млрд. евро - вътрешен. Вътрешният дълг е нараснал със 150 млн. лв. през първия месец на годината, след като бяха пласирани държавни ценни книжа за 300 млн. лв. и бяха погасени стари задължения за 150 млн. лв. Задълженията към външните пазари са намалели със 735.3 млн. евро. Гарантираните от държавата заеми, които са основно за секторите енергетика и транспорт, са се увеличил с 13.8 млн. евро до 349 млн. евро. Нарастването се обяснява с разлики във валутните курсове, а не с реалното поемане на нови задължения с държавни гаранции. Междувременно Министерството на финансите съобщи, че редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) е на посещение в България от 4 до 13 март. "В рамките на мисията предстои да бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози и допускания, политиките за осигуряване на икономически растеж, двигателите на икономическо възстановяване и други", пише в съобщението. Експертите от фонда ще се срещнат с министъра на финансите Владислав Горанов и заместниците му Карина Караиванова и Кирил Ананиев, с експерти на финансовото ведомство, както и с представители на Българската народна банка.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010