Европейската комисия (ЕК) одобри третата оперативна програма на България – "Добро управление" от общо седем. Така в модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната система у нас ще бъдат вложени 336 млн. евро до 2020 г. От тях 286 млн. лв. е безвъзмездната помощ от Европейския социален фонд, а останалите се осигуряват от държавния бюджет. съобщи ЕК.   "Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дълго очакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство", каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси.   Около 118 млн. евро са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.   Поставя се акцент върху електронното управление, като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите. Ще бъдат въведени секторни системи, като например за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни митници.   С 30 млн. евро ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства, въвеждане на електронно правосъдие и за обучения в съдебната система.   Други 62 млн. евро ще бъдат отпуснати за обучения на държавната администрация, отговаряща за еврофондовете, както и на ползвателите на средствата. Част от парите ще отидат и за въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане на проектите чрез информационната система ИСУН.   Заложено е около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 - системи за управление на качеството.   Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи. Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването ще става по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.   Европейската комисия одобри Споразумението за партньорство с България на 7 август 2014 г. До края на миналата година бяха одобрени оперативните програми "Човешки ресурси" и "Транспорт". След одобрението на "Добро управление" се чака "да" от Брюксел и на програмите "Иновации и Конкурентоспособност", "Наука и Образование", "Околна среда" и "Региони в растеж".

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010