България получава 336 млн. евро за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт, съобщиха от Европейската комисия. Парите са по оперативната програма "Добро управление" и трябва да бъдат усвоени до 2020 година."Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство", коментира заместник-председателят на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева.Със средствата трябва да се постигнат две основни цели. Първата е модернизиране на публичната администрация, като около 118 млн. евро са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и предприятията. Поставя се акцент върху електронното управление като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите. Внимание ще се обърне и на въвеждането на секторни системи - за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни митници.С други 30 млн. евро ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и организационни реформи в съдебната система и за подобряване на достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на система за електронно правосъдие. Част от средствата ще отидат и обучения на работещите в съдебната система.62 млн. евро ще бъдат отпуснати за финансиране на структури, които отговарят за управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове, на дейности за подобряване на капацитета на бенефициерите и на ефективното функциониране на единната информационна система за управление.В рамките на финансовия период ще се помогне на около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 администрации ще въведат системи за управление на качеството. Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи.Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването е по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010