Кабинетът одобри създаването на фискален съвет

5 Феруари, 2015 - 07:38 - Klassa.bg Rss - всички новини

 Правителството одобри вчера проект на закон за фискален съвет и корективни механизми. Със законопроекта се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, наречен фискален съвет. Целта му е да осъществява независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка за поддържане на устойчиви публични финанси. Съветът ще бъде и механизъм за повишаване информираността на обществото относно фискалното управление на страната. Той ще има петима членове, които ще се избират от Народното събрание. Едно лице не може да бъде избирано за член на съвета за повече от два последователни мандата.
С цел своевременно коригиране на бюджетната позиция в случай на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел в структурно изражение или от стъпката за постигането й се предвижда и създаването на автоматични корективни механизми.
Законопроектът е изготвен в изпълнение на Директива на Съвета 2011/85/ЕС за бюджетните рамки на държавите членки. Тя предвижда наличието на ефективно и навременно наблюдение на националните фискални правила, извършвано от независими институции.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010