Най-висок ръст от регистрирани леки автомобили на база петгодишен период /2008-2012/ е отчетен в няколко страни-членки на ЕС, като България е на първо място по ръст в продажбите - плюс 19 на сто, отчита анализ на Евростат за тенденциите в продажбите на автомобили в Евросъюза. След България ръст в продажбите на леки коли е регистриран в Словакия /плюс 18 на сто/ и Полша /плюс 17 на сто/. За сравнение, според последната годишна статистика на Асоциацията на европейските автомобилни производители - у нас през миналата година са били продадени около 20 000 нови автомобила, което е ръст в продажбите от 5,2 процента при среден ръст от 5,7 в рамките на ЕС-28. По последните данни на европейската статистика у нас се падат също около 400 автомобила на 1000 жители, като общо за страната през 2012 г. е имало приблизително 2,8 млн. броя автомобила. Като цяло най-много регистрирани автомобили /през 2012 г./ е имало в Германия - около 43 милиона автомобила, Италия /37 милиона/, Франция /33 милиона/ и Великобритания /28 милиона/, отчита анализът на Евростат. Най-моторизирани, според анализа, са жителите на Люксембург, където на 1000 души се падат 672 автомобила. По този показател на второ място е Италия - 624 коли на 1000 жители, Малта - 600 коли на 1000 души, Финландия - 562 коли на 1000 души и др. В другия край на скалата по нисък процент на "моторизация" са страни като Румъния - 223 коли на 1000 жители, Унгария и Латвия - по около 300 коли на 1000 жители, Словакия и Хърватия - малко над 300 коли на 1000 жители. Според данните на Евростат най-много коли с бензинови двигатели се карат в Кипър - над 90 на сто от автомобилния парк в страната. Следват Холандия, Финландия, Швейцария и Унгария, където с бензинови двигатели се движат между 75 и 80 на сто от колите там. Най-много коли с дизелови двигатели са регистрирани в Белгия и Люксембург - около 60 на сто от автомобилния парк в тези страни. Сред държавите, в които автомобилите се движат с алтернативно гориво най-висок е процентът на колите в Италия, Полша и Холандия. Като цяло най-много автомобили с алтернативно гориво има в Италия - над 180 хиляди, в Полша - около 60 хиляди и в Холандия - около 15 хиляди. В анализа на Евростат няма данни за България и някои други страни-членки на ЕС за процента на колите, използващи бензин, дизел или алтернативно гориво. Няма данни за страната ни и за процента на старите автомобили над 10 години в автомобилния парк на ЕС-28. По този показател най-висок дял стари коли над 10 години е отчетен в Литва /86 на сто от автопарка/, Латвия /72 на сто/ и Полша /71 на сто/. Повече от половината от леките автомобили са по-стари от 10 години и в страни като Естония, Малта, Португалия, Унгария, Чехия, Румъния и Хърватия. Европейската статистика отчита също, че най-висок процент нови автомобили /под 2 години/ е регистриран в Белгия /24 на сто от колите там/, Дания /23 на сто/, Австрия /20 на сто/ и Ирландия /19 на сто/. По този показател също няма данни за България.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010