През миналата година е отчетен рекорден ръст на заявените свободни работни места в бюрата на труда от кризата насам, като започналите работа в реалната икономика безработни са над 188 000 души – с над 20 000 повече от 2013 година и и с 55 000 повече от 2009 година. Това обяви във вторник директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. Ангелов заяви, че през изминалата година се наблюдава и стабилизиране на пазара на труда. По данни на НСИ, от началото на 2014 година заетостта расте, включително и на годишна база, а безработицата намалява. Равнището на безработицата през 2014 година е 11.2 на сто и намалява с 0.1 процентни пункта спрямо 2013 година. Безработните през декември 2014 година са с над 50 хиляди по-малко, отколкото през януари. Според последните данни на Евростат 10 процента е средното равнище на безработица в страните от Европейския съюз за ноември 2014 година. За Еврозоната то е по-високо - 11.5 на сто. В България нивото е 11.1 на сто при 12.9 процента за ноември 2013 година. Ангелов коментира, че делът на някои от рисковите групи обаче остава висок – продължително безработните, безработните над 50-годишна възраст и безработните с увреждания.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010