Отнемането на лиценза на КТБ доведе до изчезването на близо 4.6 млрд. лв. от банковата ни система. Това показват данните на БНБ към края на ноември. Причината е отнемането на лиценза на КТБ и отписването на банката от паричната статистика на БНБ.   Така депозитите в банковата система намаляват с над 5.3 млрд. лв. В същото време е отчетен ръст на лошите заеми до близо една четвърт от целия кредитен портфейл, като основната причина за това са фирмените заеми, които бяха основната дейност на затворената КТБ.   Депозитите намаляват с над 5.3 млрд. лв.   Общата сума на спестяванията намалява с 5.381 млрд. лв. до 53,567 млрд. лв. през ноември спрямо предходния месец, сочат данните на БНБ. На месечна база спадът е 9.13%, докато на годишна – 4.6%.   Намалението е заради изваждането на КТБ от паричната статистика на банковата ни система, посочва БНБ.   Над 83 100 вложители на КТБ са се разпоредили с гарантираните си влогове в периода от 4 до 19 декември, като общата сума на изтеглените пари възлиза на 3.016 млрд. лв., сочат данните на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Това означава, че фондът е изплатил около 84% от общия размер на гарантираните до 196 хил. лв. влогове в КТБ.   Реална представа къде са се насочили парите от КТБ – в други банки, потребление или в "бурканбанк" ще е ясно с данните на БНБ за декември, които ще се публикуват в края на януари.   В края на ноември депозитите на домакинствата възлизат на 35.544 млрд. лв., което е с 3.754 млрд. лв. по-малко в сравнение с октомври. При фирмените депозити намалението е 1.355 млрд. лв. до 14.988 лв., а при финансовите предприятия – с 283 млн. лв. до 3.036 млрд. лв.   "В периода от януари до септември нормата на спестяване на домакинствата се запази висока и продължи да оказва влияние за нарастване на привлечените средства в банковата система въпреки краткотрайните негативни ефекти в края на юни", отбелязва БНБ в тримесечното си издание "Икономически преглед".   През четвъртото тримесечие на 2014 г. и през първото тримесечие на 2015 г. от централната банка очакват постепенно забавяне в темповете на растеж на парите в обращение и на широките пари (към които спадат срочните депозити).   Лошите кредити се увеличават   През ноември делът на лошите кредити расте заради отнемането на лиценза на КТБ.   Общият размер на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите) възлиза на над 9.5 млрд. лв. в края на ноември. Това е 24.8% от целия кредитен портфейл на банките, което е най-високото ниво за последните шест години.   Нарастването на дела на лошите заеми се дължи основно на фирмените кредити. Ако приемем, че цялото намаление спрямо октомври при всички фирмени заеми (с 4.981 млрд. по-малко) и при лошите фирмени заеми (с 438 млн. лв. по-малко), се дължи единствено на изключването на данните за КТБ, то делът на лошите и преструктурирани фирмени кредити във фалиралата банка е бил едва около 9%, показват сметките на investor.bg.   Делът на лошите фирмените кредити расте рязко от 25.1% през октомври до 28.9% в края на ноември, сочат данните на БНБ. Това е най-високото ниво на показателя от март 2009 г., откакто investor.bg прави изчисления.   Рязкото повишение се дължи отчасти и на промяната на базата за изчисление поради факта, че БНБ изключва размера на кредитния портфейл на КТБ. Одитът на банката показа, че трябва да бъдат обезценени кредити за над 4.22 млрд. лв.   Делът на лошите потребителски кредити през ноември остава без изменение – 16.3%, докато този по жилищните се понижава за пръв път от юни насам до 21.6%, сочат още данните на БНБ.   Лошите потребителски кредити намаляват с 1.39 млн. лв. за месец, жилищните – със 7.44 млн. лв, докато фирмените се увеличават със 438.2 млн. лв. спрямо октомври.   Към края на ноември общата сума на раздадените кредитите възлиза на 50.45 млрд. лв., като тя е с 5.533 млрд. лв. по-малка в сравнение с октомври и със 7.4% по-малка спрямо ноември 2013 г. Годишното намаление се дължи на изключването на КТБ от паричната статистика за месеца.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010