На заседанието си на 11 декември 2014 г. Народното събрание ратифицира договор за заем между България и Европейската инвестиционна банка по проект "България -съфинансиране по Фондовете на ЕС".
 
В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че това е вторият структурен програмен заем, който ЕИБ предоставя с цел подкрепа на правителството при усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. и е в размер до 500 млн. евро. Със заема ще се подпомага националното финансиране основно по оперативните програми "Транспорт и транспортна политика", "Околна среда" и "Региони в растеж", тъй като по тези програми ще се финансират изключително стратегически инфраструктурни проекти с национално значение, които са приоритетни и за дейността на ЕИБ. Независимо от това в споразумението е предвидена и възможност за ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на правителството след анализ и одобрение от ЕИБ, се посочва в доклада.
 
Срокът на заема е 25 години със 7 години гратисен период. Предвидена е възможност за еднократно, средносрочно и дългосрочно погасяване на отделните траншове от централния бюджет.
 
Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за собствеността, които предвиждат да бъде удължен с три години срокът "за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти". Удължаването на мораториума е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите - държавна и общинска собственост, пише в мотивите си вносителят -Министерският съвет.
 
Народното събрание прие и процедурни правила за издигане, публично оповестяване и изслушване на кандидатите и избор на главен съдебен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). Предложенията ще се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма. Право да издигат кандидати за поста имат народни представители или парламентарни групи, а срокът за предложения е до 30 януари 2015 г. Ясно е, че ще има поне две кандидатури – на Теодора Точкова и Вера Чочкова, съобщи председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов /ГЕРБ/. Надеждата ни е кандидатите да са повече и състезанието да бъде напрегнато, добави той.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010