С писмо до Висшия съдебен съвет с копие до председателя и заместник-председателите  на Софийския градски съд 15 съдии от СГС поискаха оставката на председателя Владимира Янева и заместниците й, и настояват ВСС да извърши задълбочена проверка на управлението на съда.Подписалите писмото съдии досега не са ставали известни със забавено написване на решения по делата или с други отрицателни оценки от проверки на работата им.С това писмо те рискуват да станат "черни овце" в очите на председателката и заместничките затова са само 15 от общо 80-те съдии от Софийския градски съд, коментираха техни колеги, които подкрепят искаинята в писмото, но не са се подписали. Досега се е случвало магистрати да направят обръщение срещу номинация на някой за административен ръководител, но не е имало случай да поискат официално отстраняване на председател на съда. В писмото 15-те съдии заявяват,  че поредният случай, в който общественото внимание е ангажирано със съмнения за разпределението на дело в СГСне е частен случай, а е проява на системен проблем, отговорност за който носят както ВСС, така и част от ръководството на СГСС писмото се изразява позиция, че съдиите в съда не разполагат с други механизми за решаване на този системен проблем, освен да се разграничат от порочните практики и да сезират Висшия съдебен съвет с искане да бъде извършена цялостна проверка на управлението на Софийски градски съд. И  да призоват отговорните за спазването на принципа за случайно разпределение на делата в съдада се оттеглят поради опасността доверието в СГС да бъде сринато непоправимо Писмото е внесено днес във ВСС. Повод са последните скандали около СГС и системата за случайно разпределение, както и казусът с делото за несъстоятелността на два български клона на  френско търговско  дружество."Обръщаме се към Вас по повод поредния случай, в който в публичното пространство се изнесоха данни, поставящи под съмнение законосъобразното протичане на дело в Софийския градски съд, в конкретния казус – относно разпределението на търговско дело и дължимото равноправно третиране на страните по него", започват писмото си съдиите.Според тяхпроблемът е вследствие от бездействието, което Висшия съдебен съвет проявявашекакто по отношение на предходни случаи, касаещи други дела и поставящи въпроси за системата за случайно разпределение на дела, така и в рамките на разглеждани дисциплинарни производства, при които не се изясниха въпросите дали съответните нарушения са свързани и с дейността на ръководството на съда. В писмото си съдиите уточняват, че пред настоящото ръководство на СГС редовно са поставяни въпроси, свързани с организацията на работа, без това да е било последвано от проява на загриженост за решаване на посочваните от тях проблеми."Считаме, че ежедневните ни усилия да изпълняваме качествено и почтено своите съдийски задължения заслужават да бъдат отграничени  от съмненията за порочни практики и процеси, станали нарицателни за съдебната система."За да се противопоставим на лошите практики, явно не е достатъчно само да не участваме в тях" казват съдиите. И напомнят на ВСС, че те - редовите съдии, нямат механизъм за предотвратяване на подобни процеси, ВСС трябва да направи това.Затова те настояват ВСС да извърши задълбочена проверка на управлението на Софийския градски съд.И апелират ръководството на своя съд, което осъществява правомощията по чл. 35, ал. 4 от Правилника за съдебната администрация във вр. с чл. 9 ЗСВ /за прилагане на случайния принцип за разпределение на делата/ да се оттегли. Защото нямат доверие в действията му."Безпокоим се, че авторитетът на Софийския градски съд, в който работим, ще се срине непоправимо", завършват писмото си съдиите.Темата за отговорността на ръководството на съда беше пренебрегната от мнозинството във ВССкоито не приеха предложението на колегата си Калин Калпакчиев да се потърси отговорност от председателя на съда.  Вчера министърът на правосъдието Христо Иванов също обърна внимание на този въпрос.Според Закона за съдебната власт  отговорно за разпределението на делата на случаен принцип е ръководството на съда.Досега председателят Владимира Янева и заместниците й не са дали логично обяснение за  нарушенията при разпределянето на делото за несъстоятелността на КТБ, които бяха посочени в доклада от проверката, огласена пред ВСС на 27 ноември.Междувременно нашумя другото дело за несъстоятелност - на клоновете на френската фирма след сигнала на френския посланик.  По този повод днес пред  БиТиВи - парадоксално - даваше оправдателни обяснения за разпределението на делата съдията по делото Румяна Ченалова, без това да е в нейните компетенции. От което мълчанието на ръководството на Софийсикя градски съд стана още по-натрапчиво, наред с липсата на намерение от страна на ВСС да потърси обяснение от председателя на съда и заместниците.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010