Представителите и на трите части на съдебната система - съдът, прокуратурата и следствието, подкрепиха основните точки от актуализираната стратегия за съдебна реформа - разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии и пряк избор на магистратската квота на ВСС.Този бе открояващият се акцент на обсъждането на актуализирания проект на  стратегия за съдебна реформа, представен от министъра на правосъдието Христо Иванов.Този акцент е и  безспорната новина от обсъждането, тъй като само преди два месеца разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия, целящо да се осигури независимост в кадровата и дисциплинарната дейност на съвета по отношение на съдии и прокурори и следователи, се смяташе за ерес или фантастика и предизвикваше единствено повдигане на вежди.Дискусията бе организирана от Висшия съдебен съвет и продължи четири часа.  Правосъдният министър Христо Иванов  и заместникът му Петко Петков останаха до края.Присъстваха и се изказаха вицепремиерът Меглена Кунева, главният прокурор Сотир Цацаров, изпълняващата функцията председател на Върховния касационен съд /ВКС/ Таня Райковска, зам.-председателят на Върховния административен съд /ВАС/  Боян Магдалинчев, членове на Висшия съдебен съвет, председателите на съсловните магистратски организации, бившите министри на правосъдието Диана Ковачева и Зинаида Златанова.Дойдоха и  депутати - Мая Манолова и Филип Попов /БСП/, Четин Казак /ДПС/, Данаил Кирилов /ГЕРБ/, Явор Нотев /Атака/, Росен Петров /ББЦ/.Стратегията за съдебна реформа трябва да влезе в парламента до края на годината- подчерта вицепремиерът Меглена Кунева, която говори първа.Тя подчерта, че без реформа на съдебната власт, без влизане на България в свободното от граници пространство Шенген, България няма да има икономика.От избора на авторитетна фигура за председател на ВКС и на главен съдебен инспектор зависи докладът на ЕКнапомни Кунева закърнелите пороци на ВСС и на политиците.  И предложи "по въпроса на съдебната реформа да бъде слушан  министърът на правосъдието като основна движеща фигура", а тя ще бъде медиаторът, за да може "всяка система да си говори с другата  и комуникацията да бъде подчинена на това България да има добра икономика базирана на много стабилно върховенство на закона"Обединителната позиция на дискусията: Реформата е наложителнаТова беше обединяващата нишка в изказванията както на съда и прокуратурата, така и на представителите на съсловните организации.Открои изложението на главният прокурор Сотир Цацаров, тъй като становището на ръководството на прокуратурата се разминава с досега изразяваните макар и не особено отчетливо мнения  по различни поводи. Сега в пакета от мерки, които главният прокурор представи синтезирано, "категорично се подкрепя" и разделянето на ВСС, и прекият избор на членовете от професионалната квота на общи събрания на всички съдии и прокурори, и промяна в дисциплинарната дейност на ВСС. Главният прокурор не подкрепи  само промяна в статута на ВСС , който сега е постоянно действащ, а в стратегията се предлага да стане отново заседаващ на сесии.От името на Наказателната колегия на ВКС съдия Капка Костова изрази пълно споделяне на заложените в стратегията принципи  - на първо място гарантиране независимостта на съда, превенция на корупцията и влиянието отвън, защита правата на човека.От името на ВАС Боян Магдалинчев също подкрепи разделянето на ВСС, но призова да се мисли дали не са необходими промени на конституцията за такава промяна.Председателят на Българската съдийска асоциация Богдана Желявска, която преди два месеца заедно с Асоциацията на прокурорите се обяви против проекта, сега го анализира конструктивно. Тя предложи трите власти да подпишат общ документ с конкретни мерки, за да види Европа, че в България има воля за реформи. И подкрепи основните пунктове на проекта, изразявайки едно несъгласие, но  не със стратегията, а с главния прокурор, който предлага дисциплинарен съд за нарушителите на етичните норми, а Желявска смята че такъв  не е необходим.Председателят на Асоциацията на прокурорите Евгени Иванов  поздрави ръководството на прокуратурата за становището, огласено от главния прокурор. Той обаче изказа  несъгласие за разделянето на ВСС. Намало опасност прокурорите да влияят върху кариерното израстване на съдиите, тъй като и в сегашния съвет съдиите били повече - 12 от 22-мата изборнии членове. Той изказа и укор, че в стратегията прокуратурата е "повече обект,  отколкото субект на реформата, а не тя, прокуратурата, е  е най-големият проблем на съдебната власт", защото участва само в една трета от дейността на правораздавателната система, останалите две трети са граждански и търговски дела, с които гражданите имат далеч по-голям досег.Несъгласията на Евгени Иванов впечатлиха аудиторията и предизвикаха размисъл, тъй като за първи път се случва Асоциацията на прокурорите да е изразявала  мнение различно от това на главния прокурор.От политиците се изказа само зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев /Атака/. Той подкрепи стратегията и обърна внимание на магистратите, че документът трябва да бъде представен на народното представителство така, че то да бъде улеснено да го разбере и да го приеме.Очаквайте подробности

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010