Взетите от българските власти мерки за стабилизиране на Първа инвестиционна банка (ПИБ) чрез предоставяне на държавна помощ са в съответствие с европейските практики и изисквания, съобщи Европейската комисия (ЕК).Предоставянето на ликвидност на банката е било необходимо за поддържането на стабилността на българската икономика и финансовата система на страната, се добавя в становището на ЕК. Приетият план за преструктуриране гарантира, че банката ще продължи да функционира ефективно, без да нарушава принципите за лоялна конкуренция на общия пазар на ЕС."Вярвам, че решението, което взехме, ще върне доверието в Първа инвестиционна банка. Банката представи адекватен план за преструктурирането си и пое ангажименти за възстановяване на ликвидността си", заяви комисарят за конкуренцията Маргрете Вестагер.Вследствие на масовото теглене на ликвидност от български банки през юни и юли 2014 г. България отпусна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1.2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от комисията в същия ден.Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, депозитът имаше краткосрочен падеж от пет месеца, изтичащ на 28 ноември 2014 г. България поиска удължаване на срока на държавния депозит, който вече е в размер на 900 милиона лева (заради това, че ПИБ вече е върнала 300 млн. лв. - бел. ред.), с максимум 18 месеца (част от депозита ще бъде изплатен в рамките на 12 месеца).Комисията установи, че изплащането на депозита в целия му размер би дестабилизрало ПИБ и финансовата система на България.Според еврокомисията предоставянето на ликвидната подкрепа за ПИБ е резултат от текущи ликвидни проблеми в страната от юни и юли 2014 г., които не се дължат на структурни проблеми на банката.ПИБ предложи план за преструктуриране на 12 ноември 2014 и заяви готовност да изплати държавната помощ в рамките на съгласувана схема. Българските власти поеха редица ангажименти за възстановяване на ликвидността на ПИБ, подобряване на управленската структура на банката и усъвършенстване на политиките ѝ за управление на риска.За да избегне нарушаване на конкуренцията вследствие от предоставянето на държавната помощ, България изиска спазването на условия и ограничения по време на преструктурирането: ПИБ няма да изплаща дивиденти, да предприема рискови търговски дейности и придобивания.Независим попечител ще осъществява мониторинг на прилагането на плана за преструктуриране на банката и редовно ще предоставя доклади на Европейската комисия.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010