Финансовите проблеми на държавата се дължат на грешно планиране на очакваните постъпления, лошото управление на еврофондовете и спирането на много от тях, каза днес министърът на финансите Владислав Горанов, след заседанието на МС, на което се гласува актуализацията на бюджета за годината. Той посочи, че 670 млн. лева е очакваното неизпълнение по ДДС за годината, а от акцизи ще постъпят с 318 млн. лева по-малко. Прогнозите за приходите от корпоративния данък се разминават с почти 79 млн. лева.След ремонта на основния финансов документ на държавата нетното му увеличение е с 278 млн. лева, като дефицитът ще стане 2.676 млрд. лева. "Към тази сума трябва да се добавят и допълнителните разходи по бюджета на НЗОК и осигуряване на средства за непланиран дефицит за средства от ЕС по бюджета на националния фонд. С тези допускания общият дефицит на консолидираната фискална програма се очаква да достигне малко под 3 милиарда лева или 3.7% от БВП.Горанов обясни, че правителството е обсъждало да се впише в досегашните 3 на сто дефицит, като остави задълженията за догодина, но е взето решението да не се трупат дългове към бизнеса, да няма забавяне на заплати на държавните служители и да не се пренебрегва програмата за борба с болеста "син език" по животните. "Не искахме да прехвърляме грешките на предишното правителство за следващата година", обобщи финансовият министър.След днешното решение обаче е възможно да бъде стартирана процедура срещу България за свръхдефицит, каза Горанов. "Ще обясним на нашите колеги в Брюксел от какво се е породил и ще предприемем необходимите стъпки максимално бързо националните публични финанси да бъдат вкарани в рамката на 3 %, което договорът за функциониране на ЕС изисква", поясни той.Кой, колко получаваСлед актуализацията на бюджета най-много допълнителни средства ще получи МВР - 125 млн. лева. На социалното министерство се полагат 50 млн лева, за да може да покрие изплащането на всички помощи до края на годината. За здравното министерство за предвидени 24 млн. лева, като са намерени и допълнителни резерви, така че общо ще разполага с 46 млн. лева повече.МРРБ получава общо 16 млн. лева, от които 13 млн. лева за подготовката и поддръжката на пътищата през зимата. Ресорният министър Лиляна Паврова обясни, че само в АПИ недостигът е 81 млн. лева. Тя настоя да се гарантира, че всички проходи от винетки ще влязат в агенцията. През миналата година при 220 млн. лева от тях, в нарушение на закона 40 млн. лева са били насочени другаде. От актуализираня бюджет ДФ "Земеделие" ще получи допълнителни 70 млн. лева.Покрит е недостиг от 16.4 млн. лева в бюджета на Министерство на земеделието и храните. За ВСС се отпускат допълнителни 10 милиона лева за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, обезщетения по Кодекса на труда и по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.Министерство на правосъдие получава 5 милиона лева, от които за правна помощ половин милион лева, за издръжка на затворите – 2,25 милиона лева и за ГД "Охрана" – за конвойна дейност и осигуряване на сигурността на магистратите - 2.25 милиона лева. В Министерство на външните работи недостигът е от 3 милиона лева за осигуряване на изплащането на дългосрочните командировки на служителите в задграничните представителства на България в чужбина", обясни Владислав Горанов.Акцизът върху цигарите плавно ще растеОсвен актуализацията на бюджета, Министерският съвет гласува днес и промени в данъчните закони. Сред новостите е поетапното увеличение на акцизите върху тютюневите изделия до 2018 г., което да започне от 2016. Горанов обясни забавянето с година на старта на вдигането с това, че първо държавата трябва да се справи с контрабандата на цигари, "която процъфянта в последната година и половина".Друга промяна касае данъчното облагане на телекомуникационните доставчици, които предлагат услуги и в страни извън България.Улеснява се подаването на дънични декларации онлайнПромяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въвежда правото декларации да бъдат подавани с персонален идентификационен код. "От 2004 г. насам е дадена възможност за подаване на декларации по електронен път чрез електронен подпис. Само 14 % от декларациите са подадени с електронен подпис. С промяната ще дадем възможност всеки, който желае, да получи такъв код безплатно от приходната агенция и да може да подава своята декларация с този код, без електронен подпис", посочи министър Владислав Горанов.Владислав Горанов каза, че одобрените днес промени не са съгласувани със синдикатите. На тристранката те вече са били изразили неодобрение на увеличаването на бюджетния дефицит.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010