Банките са привлекли нови 531 млн. лв. през септември, сочат публикуваните данни на БНБ. Това е втори месец на ръст на депозитите след като през юни и юли имаше отлив заради затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) и дъщерната й банка "Виктория".   В същото време кредитирането остава свито като отпуснатите заеми през септември възлизат на 342 млн. лв., сочат още данните на БНБ. Според тях се увеличава и делът на преструктурираните и лоши кредити, които не се обслужват повече от 90 дни- През миналия месец техният дял достига 22.8%, като увеличението е основно заради фирмените заеми.   Най-вероятно това се дължи на факта, че значителна част от кредити за близо 3.5 млрд. лв., отпуснати от затворената КТБ не се обслужват, стана ясно от публикуваните данни на БНБ в сряда.   Публикуваните данни за септември за паричните, депозитните и кредитните показатели показват, че доверието в банковата система остава високо и населението продължава да трупа пари във финансовите институции, въпреки лошите новини около групата КТБ и обявената капиталова дупка от над 4.2 млрд. лв.   По около 200 млн. лв. са сложили на влог бизнеса и гражданите   Средно с по около 200 млн. лв. нарастват влоговете на бизнеса и гражданите в банките през септември.   Депозитите на неправителствения сектор възлизат на 58.91 млрд. евро през септември, докато месец по-рано са били 58.379 млрд. лв. Годишният им темп на прираст е 7.2%. Влоговете на нефинансовите предприятия са се увеличили с 209 млн. лв. през септември и достигат 16.211 млрд. лв., което на годишна база е ръст от 6.7%.   Увеличение има и при депозитите на домакинствата от 193 млн. лв. през септември, като размерът им достига 39.183 млрд. лв., което е ръст от 8.6% на годишна база.   Намаление е отчетено единствено при депозитите на финансовите предприятия на годишна база с 3.7%, като те достигат 3.516 млрд. лв. в края на септември. На месечна база обаче е отчетено повишение с 129 млн. лв.   Лошите кредити достигат 22.8%   През септември делът на преструктурираните и лоши кредити, които не са обслужвани повече от 90 дни, се покачва за втори пореден месец, след като в предходните пет месеца се понижаваше. Така делът на лошите заеми вече достига 22.8% и възлиза на 9.925 млрд. лв. Това е влошаване с 0.4 процентни пункта на месечна база.   Ръстът се дължи изцяло заради необслужване на фирмените кредити, чийто дял достига 24.8%, което е ръст от 0.8 процентни пункта.   При потребителските (16.5%), жилищните (21.7%) и другите заеми (28.9%) няма изменение през изминалия месец.   Кредитите на финансовите предприятия възлизат на 1.315 млрд. лв. в края на септември, като това е ръст от 39.5% на годишна база.   На неправителствения сектор банките са отпуснали заеми за 342 млн. лв. през септември. Общо с натрупване тези заеми възлизат на 56.022 млрд. лв., което е ръст от 2.6% на годишна база.   На фирмите са раздадени кредити за 257 млн. лв. през септември и те достигат 36.118 млрд. лв., което е ръст от 3% на годишна база.   Домакинствата са взели 14 млн. лв. кредити през септември. Ръст има при потребителските от 3 млн. лв., докато жилищните намаляват.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010