В отворено писмо в личния си сайт мажоритарният собственик на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев за пореден път уверява, че работи с останалите акционери по план за оздравяване на финансовата институция, обвинява Българската народна банка в "нежелание да води сериозна дискусия за преструктурирането на КТБ" и  изказва подозрението, че "в съсипването на финансовата институция е впрегнат целият наличен ресурс – от следствието и прокуратурата, през квесторите - до одиторите".Моделът за оздравяванена банката, подготвен, по думите на Василев,  от "известни международни консултантски компании, няколко големи инвестиционни фонда, както и от съакционера Оманския държавен фонд, предвижда капитализация основно на акционерно ниво. "За целта най-вероятно е да се използва "Бромак" (вече без мое участие), като за целта ще се изплатят определен обем от кредити (по моя преценка – около 2 млрд. лева) и придобиване срещу това на собствеността върху някои финансирани от банката активи и проекти. По този начин капиталът на банката може да бъде възстановен до регулаторните изисквания, а ликвидността да бъде достатъчна, за да се уверят клиентите в способността на банката да изпълнява своите ангажименти", пише Василев.Той подозира, че се подготвя почвата за ликвидацията на банката и разграбване на нейните активи в ущърб на клиентите и вложителите чрез скоростно разпределяне на "правилните" инвеститори на завидно добри цени. За целта квесторите и одиторите разделили некоректно активите на банката в четири категории според това дали са "добри" или "лоши". Той дава примери с няколко от големите дружества като групата "Петрол" , за която имало оферти да бъде купена за 300 млн. евро, а се готвела продажбата й за 130 млн. евро. Хотелите  "Сана Спейс" са с кредити от 6.5 млн. евро, а заинтересовани били готови да платят и  сега 25 млн. евро. Друг пример е Стъкларският завод в Плевен, който според банкера струва поне 50 млн. евро, но имало риск да бъде пласиран "почти безплатно" срещу определени ангажименти.Василев нарича твърденията на БНБ за това, че фондът EPIC не е представил референции за преговори от основните акционери (с изключение на самия Василев) "жалки" и "нескопосан претекст" преговорите да не започнат. Според мажоритарния собственик на банката за нея е изготвен "пошъл сценарий", който ще бъде  "допълнително гарниран със  заплахи и притискане на още хора", които да свидетелстват срещу него така че да бъде окончателно публично опозорен. Така "удобно прикрито", "ограбването на кредиторите и клиентите на банката ще се върши несъмнено много по-лесно и ефективно". Той обвинява БНБ и в "слугинаж в интерес на коалицията "ППП", активно обслужвана от определени неправителствени организации" без да дава повече пояснения кого има предвид. Василев се чувства засегнат и от "пропагандната машина на ликвидаторите", която бълвала "приказки за огромни дупки",   основани на показанията на "няколко кошаревски свидетели и на предварителните "доклади" на одиторите, които оставят горчивия привкус за предизвестеност". "Неслучайно е бързото "изчезване" на стотици кредитни досиета и "невъзможността" да бъдат установени и оценени иначе надлежно учредените обезпечения", пише Василев."Страхът на всички участници в заговора срещу мен и банката, че истината за наивната им алчност може да излезе наяве, ги принуждава да не подбират средства в тази кампания. За съжаление, никой от тях, в това число и ръководството на Централната банка, не съзнава, че в крайна сметка пътят, по който водят КТБ, ще има изключително тежки последствия за цялата система, а в резултат - и за тях самите", продължава посланието.Василев призовава всички, от които зависят решенията за бъдещето на КТБ, да проявят повече разум и отговорност в този ключов момент, "защото техните действия се следят не само от цялото българско общество, но и в международен мащаб". Казусът "КТБ" ще влезе в учебниците и ако те обслужат личните интереси на поръчителите на този варварски спектакъл, имената им ще се наредят в позорния списък на хората с власт, довели държавата до икономическа и финансова катастрофа", продължава обръщението му.В Цветан Василев призовава ръководството на БНБ и в частност управителя Иван Искров "да преглътне своето его и да устои на силния натиск от страна на ликвидаторите, като заедно с отговорните институции в казуса вземе най-доброто решение както за банката, така и за цялата банкова и финансова система". 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010