Мажоритарят е придобил 195 157 права след
търговото предлагане Новият мажоритарен собственик на Цигарена Фабрика Пловдив АД - Сигма
Консултинг, вече държи 96.27% от капитала на дружеството. Досега делът на Сигма
беше 78.18%. След отправеното търгово предлагане, компанията е придобила 195 157 права на
глас в общото събрание. Така Сигма вече е собственик на 1 038 847 акции от
капитала на цигарената фабрика. Общо емитираните книжа на тютюневото дружество
са 1 079 127. До момента няма сдел

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010