България ще има свръхдефицит от 4 процента от БВП, а за излизане от тази ситуация служебното правителство предлага изтеглянето на нов държавен дълг в размер до 4.5 милиарда лева през тази година. Това сочи публикуваният на страницата на служебното Министерство на финансите проект за актуализация на бюджета. Министерствата имат нужда от допълнителни 448.5 млн. лв. за обезпечаване на дейности с недостатъчно финансиране. Според анализа най-големи трудности изпитват Министерството на здравеопазването и МВР. Служебното правителство смята, че е невъзможно бюджетът да бъде изпълнен без актуализация и поемане на нов държавен дълг. Причините са спада на цените на енергийните суровини и дефлация в страната (0.1%). Растежът на икономиката ще бъде около 1.5% от БВП, което е по-малко от заложения в Закона за бюджета растеж от 1.8%. Въпреки отчетения растеж на икономиката актуализираните макроикономически прогнози ревизират в негативна посока оценката за номиналния размер на БВП за 2014 г. с над 2,4 млрд. лв. Той ще се свие от 81.58 милиарда лева на 79. 17 млрд. лв. Това означава и по-малко данъчни приходи. Анализът сочи, че бюджетът е надценил прогнозата за икономическата ситуация и е подценено влиянието на неблагоприятното развитие на външната среда. Вътрешното потребление все още има слабото влияние върху възстановяването постъпленията от косвени данъци (основно ДДС), а са надценени и ефектите от мерките за повишаване на събираемостта на бюджетните приходи. Основните данъци, по които приходите се прогнозират да бъдат по-ниски от планираните, са ДДС от внос, акцизи, корпоративни данъци и други. Неизпълнението им ще бъде с 1.06 милиарда лева или 1.3% от БВП. Отделно бюджетът не може да изпълни поетите ангажименти към системата на МВР и здравеопазването. МВР вече е останало без пари да функционира, а Законът за МВР предвижда увеличение на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите. Недостиг се очертава и при финансирането на социални плащания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, поради увеличения брой бенефициентите. Министерството на здравеопазването изпитва трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на психиатричната помощ, хемодиализата, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони. В предвидения нов дълг от 4.5 милиарда лева е държавното финансиране на одобрените от ЕК проекти на стойност 2.9 млрд. лв., както и 700 милиона лева за Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Тези обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22.5 млрд. лв. или 28.4 % от прогнозния БВП. Исканията на министерствата В публикуваните от финансовото министерство документи няма информация за средствата, които ще бъдат предоставени допълните на различните институции. Преди ден Mediapool съобщи, че се очаква около 100 милиона лева да бъдат дадени на здравната каса. НЗОК вече получи допълнително 225 млн. лв. при актуализацията през юли. За социални плащания до края на годината ще бъдат отпуснати 35 млн. лв. допълнително. Най-големи са претенциите на МВР – исканията са за 167 млн. лв. Парите са необходими за изплащането на всички обезщетения за извънреден и нощен труд, за гориво на колите, автомобилни гуми, обувки за полицаите и дори за дърва за огрев на тези по турската граница. Министерството на отбраната се надява да получи поне 60 млн. лв. - толкова, с колкото са им били орязани парите. От Министерството на външните работи се надяват на малко под 2 млн. лв. Министерството на правосъдието също е поискало около 20 млн. лв., за да обезпечи работата на съдебната система и на затворите. Пътната агенция е поискала 32 млн. лв., за да може да подготви пътищата за зимата и да довърши части от магистралите "Марица", "Хемус" и трите виадукта на "Тракия" и "Хемус".

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010