Държавният дълг за година нарасна с 2.5 млрд. лв.

1 Септември, 2014 - 15:45 - online@dnevnik.bg (Дневник)

Към края на юли 2014 г. държавният дълг на България възлиза на 9.4 млрд. евро, като вътрешните задължения са в размер на 3.9 млрд. евро, а външните - 5.5 млрд. евро. Това показват данните на Министерството на финансите.Спрямо края на юли 2013 г. държавният дълг нараства с около 2.5 млрд. лв. от тогавашното си равнище от  6.9 млрд. лв. Нарастването идва основно по линия на външните задължения, които преди година са били 3.7 млрд. лв.В края на юни тази година успешно бяха пласирани 1.5 млрд. евро облигации.Към края на юли делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт БВП е 22.8 процента, като делът на външния държавен дълг е 13.3 процента, а на вътрешния държавен дълг е 9.5 процента от БВП, посочват от МФ.В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41.6 процента, а външните - от 58.4 на сто.В края на юли валутната структура на дълга е 58.8 на сто в евро, 31.2 на сто - в левове, 9.1 на сто - в щатски долари и 0.9 на сто - в други валути.Плащанията по държавния дълг през юли са 622.1 млн. лева.Държавно гарантираният дълг през юли 2014 г. достига до 372.1 млн. евро, от които 21.3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавно гарантиран дълг/БВП е в размер на 0.9 процента.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010