Към края на юли 2014 г. държавният дълг на България възлиза на 9.42 млрд. евро, като вътрешните задължения са в размер на 3.92 млрд. евро, а външните - 5.5 млрд. евро.   Това показват данните на Министерството на финансите, публикувани в официалния регистър на държавния дълг.   Към края на юли делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт БВП е 22.8%, като делът на външния държавен дълг е 13.3%, а на вътрешния държавен дълг е 9.5%, посочват от финансовото министерство.   Само месец по-рано (през юни) държавният дълг е 19.7% от БВП, а в края на миналата година - 18.1%. Или за седем месеца ръстът на дълга е с 4.7 пункта. "Утехата", често повтаряна от висши функционери на изпълнителната власт, е че по показателя дълг към БВП България продължава да е на едно от челните места в ЕС (нисък процент дълг/БВП).    Рязкото увеличение на дълга само в рамките на месец (от 19.7 на 22.8% от БВП) е заради пласираната в края на юни емисия облигации на външните пазари за 1.493 млрд. евро.   В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41.6%, а външните - 58.4%.   В края на юли валутната структура на дълга е 58.8% в евро, 31.2% - в левове, 9.1% - в долари, и 0.9% - в други валути.   Плащанията по държавния дълг през юли възлизат на 622 млн. лева.   Държавно-гарантираният дълг през юли 2014 г. достига 372 млн. евро, от които 21 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавно-гарантиран дълг/БВП е 0.9 процента.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010