Започна подписването на над 1000 нови договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от фонд „Земеделие“. Изпълнителният директор Атанас Добрев вече е подписал 377 проекта на местните инициативни групи. Те са със субсидия от над 27 млн. лева.
 
На последното заседание на експертната комисия за осигуряване на прозрачност, което се проведе в края на седмицата, са одобрени и 676 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Това са всички предложения, отговарящи на изискванията, за които не достигаше бюджет по програмата, уточняват от фонд „Земеделие”. Стойността на субсидията е за над 191 млн. лева, а инвестициите – за над 374 млн. лв. Средствата за тях бяха одобрени на едно от последните заседания на правителството, което разреши наддоговаряне по мярката за 194 млн. лева.
 
От фонд „Земеделие” обявиха още, че местните инициативни групи могат да обявяват нови приеми извън вече утвърдените стратегии за местно развитие при наличие на свободен ресурс. Новият срок за представяне в разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от групите и придружаващите ги документи, е 30 септември тази година.
 
От земеделското министерство пък съобщиха, че са подготвили нотификация със схемите за директните плащания, които ще бъдат изпратени в Брюксел. България трябваше да заяви пред Еврокомисията как ще прилага новите условия по Общата селскостопанска политика, включително и директните плащания, до 1 август. Предвижда се да не се прехвърлят средства между първи и втори стълб на финансирането. Няма да се прилага и схемата за плащане за райони с природни ограничения като част от директните плащания. Схемата за единно плащане на площ ще се прилага до 31 януари 2020 г.
 
През новия програмен период (2014-2020 г.) земеделските стопани ще получават подпомагане по схемата за преразпределително плащане, по схемата за дребни земеделски производители и по схеми за обвързана подкрепа, посочва се в съобщението на министерството. Плащанията на големите земеделски стопанства ще бъдат намалени на две стъпки, като получените средства ще бъдат прехвърлени към Програмата за развитие на селските райони за подпомагане на приоритетни и уязвими сектори, допълва се в съобщението.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010