В Търговище официално бяха открити двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост. Услугата беше разкрита по проект „Не в дома, а у Дома", който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Община Търговище е бенефициент по проекта, който се реализира в рамките на 20 месеца: от 23 май 2013г. до 22 януари 2015г.По проекта беше разкрита нова социална услуга от резидентен тип в общността, като устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания.Двата центъра в Търгови...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010