Екип от прокурори, следователи и членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще провери имуществото на обвиняемите по досъдебното производство за КТБ, съобщиха днес от пресцентъра на прокуратурата. Оттам посочват, че заради високия обществен интерес по случая ще представя периодично информация на своя интернет сайт, без да се нарушава банковата и следствената тайна обаче.Имуществото на обвиняемите лица по досъдебното производство за КТБ ще се провери за период от 10 години назад, като на всички е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор. Прокуратурата работи по три основни направления, става ясно още от съобщението.Първото касае длъжностни престъпления на служители на управление "Банков надзор" от БНБ". Досъдебното производство е образувано на 27 март, а на 16 юни като обвиняем за престъпление по служба е привлечен освободеният подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Цветан Гунев, като му е взета мярка за неотклонение "подписка". Той е обвинен в бездействие за това, че не е приложил надзорни мерки спрямо КТБ АД за нарушения и нередности в дейността й.Второто направление на работа е за длъжностни присвоявания от служители на КТБ по повод подадения на 9 юли сигнал за липса на около 206 милиона лева. От прокуратурата са работили по две версии - изнасяне на парите директно от трезора на банката и присвояване на сумата през периода от края на 2011 г. до 20 юни тази година..На база доказателствата втората версия е била възприета за по-вероятна и изпълнителният директор на КТБ Орлин Русев, главният касиер Маргарита Петрова, главният счетоводител Марио Димова и зам. главният счетоводител Борислава Тренева са привлечени за обвиняеми за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време.Установено е, че на 19 юни тази година теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса от трезора на КТБ.Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06.2014г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката, обясняват от прокуратурата.Третото направление на разследването е за "Престъпления против стопанството", извършени от служители на КТБ. Работа по него е започната във връзка с констатациите на постъпил на 11 юли 2014 г. одит на банката. По всички направления продължават да се извършат активни следствени действия, като при стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата е сформиран екип от общо 10 прокурори и следователи, завършва съобщението на прокуратурата.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010