КТБ е поставена под специален надзор (допълнена)

20 Юни, 2014 - 11:20 - online@dnevnik.bg (Дневник)

Българската народна банка е поставила под специален надзор КТБ след като е получила писмо с искане от нея за това, съобщиха от централната банка.В писмото банката, чиито мажоритарен собственик е Цветан Василев, се посочва, че това се налага заради "изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции".На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори. Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции.Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – ВТБанк – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ, съобщиха от централната банка. От там уточняват, че институцията не може да остане под специален надзор за срок, по-дълъг от 6 месеца. По-късно в централната банка ще бъде дадена пресконференция по темата. По-рано чрез Българска фондова борса Корпоративна търговска банка (КТБ) обяви това свое искане, за да информира акционерите си.Ето и пълният текст на обръщението:"Обръщение от УС на Корпоративна търговска банка АДУважаеми клиенти на КТБ АД,Всички ние сме свидетели на безпрецедентна кампания срещу банката, в която бяха въвлечени и органите на съдебната власт. За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност. Уверени сме, че това е допълнителна гаранция за защита на Вашите интереси, а също така и - за бъдещо възстановяване на банковата дейност на КТБ АД под прекия надзор на Централната банка.Още веднъж сме длъжни да заявим, че Клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка.Благодарим Ви за лоялността и подкрепата!"Какво означава специален надзорСпециалният надзор е уреден в Закона за кредитните институции и предвижда въвеждането му в няколко случая, свързани с опасност от неплатежоспособност на съответната банка. Такава опасност е налице, според закона, когато отношението на общата й капиталова адекватност е под определеното минимално равнище или ликвидните активи на банката по преценка на БНБ няма да бъдат достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост. Третият случай е когато банката не е изпълнила в срок едно или повече изискуеми задължения към своите кредитори. За времето, в което една банка е поставена под специален надзор, БНБ може да намали лихвите по задълженията на банката до средния им пазарен размер, за спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на задълженията й, да ограничи дейността й (което вече е факт), да определи допълнителни изисквания за реда за разпореждане с имуществото на банката. Централната банка също така може да разпореди принудително увеличаване на капитала, включително като лиши досегашните акционери от право да участват в увеличаването, може да отстрани от длъжност членовете на съвета на директорите, съответно на управителния и на надзорния съвет, да лиши временно от право на глас акционери, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас, "ако с дейността или с влиянието си в управлението на банката са навредили на нейната надеждност или сигурност". Може също така да бъде принудително намален акционерният капитал на банката с размера на натрупаната от банката загуба.Бел. ред. Уважаеми читатели, заради ограничения в Закона за кредитните институции затваряме форума под този текст.  Можете да изпращате мненията си по темата за финансовата стабилност на dnevnik@dnevnik.bgПодробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010