Светът отбелязва Деня срещу детския труд

12 Юни, 2014 - 05:32 - online@dnevnik.bg (Дневник)

168 милиона деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. Това показват последните данни (от септември 2013 година) на Международната организация по труда (МОТ).Днес, 12 юни, светът отбелязва Деня срещу детския труд под мотото "Да разширим социалната закрила! Да премахнем детския труд!".На конференция за детския труд миналата година международната общност прие Декларация, която акцентира върху необходимостта от достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено образование за всички деца и социална закрила за тях.Осигуряването на равни възможности за децата за разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат. Всяка заплаха за семейството от икономически характер, като загуба на работата на някой от възрастните, или от здравословен характер – при сериозно заболяване или претърпяна трудова злополука, може да принуди децата да работят, за да запълнят липсите в семейния бюджет. По данни на МОТ 5 милиарда души или около 73% от населението на света нямат достъп до адекватна социална закрила.Затова от организацията приканват държавите да въведат свой националноосигурителен праг, който да гарантира основно здравеопазване и основна защита за доходите. В България:В контролната дейност на Главна инспекция по труда не е установявано използване на детски труд в най-тежките му форми, а българското законодателство отдавна е съобразено с изискванията за защита на децата от трудова експлоатация, информират от агенцията.За деца под 14-годишна възраст полагането на труд е забранено, а в Кодекса на труда е регламентирано, че "работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване". За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция Инспекцията по труда.Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед и да има медицинско заключение, което да казва, че са способни да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Не могат да работят повече от 5 дни в седмицата и след 20 часа. Забранено е да полагат извънреден труд. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск.  След издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица, от Инспекцията по труда проверяват на място дали декларираните условия при искането на разрешението отговарят на реалните. Всяко установено нарушение се третира като престъпление, за него задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010