Пред участниците в заседанието министърът съобщи предприетите мерки за максимално бързото възстановяване на прекъснатите плащания по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ и увери, че още от първия ден, след получаване на писмото с констатациите на  ГД „Регионална и градска политика“ са предприети необходимите действия. 
 
Въпреки, че предварителният одитен доклад от ГД „Регионална и градска политика“ все още не получен, което затруднява тълкуването на констатациите, министърът е възложил изготвянето на спешен анализ на направените изводи в писмото. Управляващият орган на ОПРР е стартирал подготовката за повторна, последваща проверка на процедури за обществени поръчки по договорите, финансирани от приоритетни оси 1 и 3. Подготвят се и допълнителни инструкции към бенефициентите по отношение на процедурите по ЗОП, включващи най-срещаните нарушения при подготовката и провеждането им.
В изявлението си пред участниците в Комитета за наблюдение министър Терзиева бе категорична, че плащанията на всички бенефициенти по приоритетните оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“, продължават.
„Данните, за наложените финансови корекции от УО на ОПРР, до момента, показват, че тази ситуация не е от вчера, но явно предприетите мерки от всички участници в процеса не са били достатъчни”, коментира още Терзиева и добави, че това е основен проблем и на останалите оперативни програми. „Смятам, че за всички е ясно, че Управляващите органи на всички оперативни програми трябва да засилят контрола. От друга страна е изключително необходимо да има и методически указания от Агенцията по обществените поръчки, както и качествено обучение на всички по веригата”, подчерта регионалният министър.
„Това, което ще направят, колегите от УО на ОПРР, са конкретни подобрения в контрола, в системата за контрол и управление на Оперативната програма”, беше категорична Терзиева. По думите й данните показват, че ОПРР следи и контролира стриктно изпълнението на проектите и това е констатация и на одитния орган. Предстои извършването и на допълнителен одит и на извадка от други проекти, които ще бъдат подбрани на случаен принцип.
От началото на действие на програмата УО е установил 728 нередности, като процедури по ЗОП на обща стойност 39 млн. евро, което е 1,3% от бюджета на програмата.
„Вижда се, че още на първо ниво системата хваща грешките”, обясни министърът и добави, че системите на управление и контрол са стабилни, но винаги ще се налага да се отстраняват някакви неточности.
Десислава Терзиева съобщи, че още следващата седмица ще разговаря с представители на Европейската комисия за максимално бързото разрешаване на казуса.
Пред участниците в комитета представителят на ГД „Регионална и градска политика“ на ЕКМарек Теплански, и.д. ръководител на отдела за България, оцени високо огромния обем работа, която е свършена за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” от 2007г. до сега.Теплански потвърди заявената от главната дирекция подкрепа към българските власти за преодоляване на трудностите при изпълнението на проектите, както и по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети във връзка с временно прекъснатите плащания по оси 1 и 3. „Вярвам, че със съвместни усилия ще решим казуса във възможно най-кратки срокове”, заяви ощеТеплански.
В заключение министър Терзиева беше категорична, че ускорените темпове на работа на всички нива от бенефициентите, през Управляващия и Сертифициращия органи ще дадат възможност в края на годината да бъдат постигнати предвидените за усвояване суми по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., за да бъде избегната загубата на средства по правилото N+2/N+3.
Сключените договори по ОПРР до момента са 1 104 с обща стойност  на договорените средства в размер на 3,294 млрд. лева, което представлява 105 % от бюджета на програмата.
Общо разплатените средства по ОПРР са в размер на 2,058 млрд. лева, което представлява62 % от размера на договорените средства и 66 % от бюджета на програмата.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010