"Мониторинг на Евроизбори`2014" ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 Юни, 2014 - 09:30 - Klassa.bg Rss - всички новини

 На 5 юни 2014 г., четвъртък, от 11.00 ч. в Прес-клуб на БТА, бул. Цариградско шосе № 49, ще се проведе пресконференция, на която екипа на Института за социална интеграция /ИСИ/ ще представи окончателни резултати от медийния мониторинг и изборното наблюдение, част от "Мониторинг на Евроизбори 2014".
Институт за социална интеграция (ИСИ) - София, в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за трета година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в Европейския парламент, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.
Чрез медийния мониторинг, екипът проведе наблюдение и анализ на медийната среда в България в контекста на проведените избори за Европейски парламент, в 3 основни части: традиционното количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни партии, политически лидери и кандидати за депутати в Европейския парламент. И два нови елементи – наблюдение на местни медии с анализ на европейската тематика в тях, и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас.
В рамките на количественото наблюдение бяха включени 20 медии (телевизии, печат и интернет страници), като за изследвания период от 25 март до 26 май бяха регистрирани 16 222 информационни единици. В продължение на 2 месеца бяха отразени бяха 25 лидери на политически партии, водачи на листи и партии. До голяма степен вече оповестените тенденции се потвърдиха. Отново най-често попадащите във фокуса на медиите са партия ГЕРБ и нейния лидер Бойко Борисов. Но най-положително отразявани са коалицията около България без цензура и нейния лидер Николай Бареков. На предстоящата пресконференция ще бъдат оповестени подробно всички резултати от количественото наблюдение.
До колко европейските теми присъстват в регионални медии и по какъв начин се представят на аудиторията – това бе втората цел на медийния мониторинг. Ето защо екипа на ИСИ фокусира част от своите усилия в наблюдение на 12 регионални медии, обхващащи информационния поток в Бургас, Варна, Пловдив, Сливен, Благоевград, София област, Кърджали, Шумен и Велико Търново. Отразени бяха 1 351 информационни единици, касаещи изборите за ЕП. Едва 11% от тях са свързани с начина на гласуване. Само в 3% от новините се споменават възможностите за финансиране по европейски програми, а информация по повод гласуването в останалите държави от Европейския съюз почти липсва.
В търсене на отговори на въпросите „Защо през последните години се задълбочава кризата на доверие между граждани и политици, в национален и общоевропейски план?” и какви са причините за ниската избирателна активност, като трети елемент в медийния мониторинг бе включен паралелен сравнителен анализ между декларираните послания и ключови елементи в платформите /политически и програмни документи/ на водещи партии. Екипът избра на наблюдава Коалиция за България, ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, АБВ, България без цензура, Атака, и да проследи как техните послания и акценти се предават през медиите към потенциалните гласоподаватели, до колко те намират реално отражение в месеца на предизборната кампания. Екипът ни регистрира слаба връзка на тези послания със съответните европейски платформи, от една страна. От друга, кампаниите се колебаеха между българоцентризъм, изцяло абстрахиран от връзка с Европейския съюз и повърхностни старания за водене на общоевропейска изборна борба на местен терен.
Наблюдение в изборния ден 25 май бе проведено в 25 района на страната. Информацията, която наблюдателите изпращаха и които екипът ни обобщава, е в основата на аналитичен доклад с препоръки за усъвършенстване на изборния процес. Сред важните теми от него са: подготовка и състояние на изборната администрация и останалите участници в изборния процес, информираност на избирателите, контролиран вот, машинно гласуване.

В пресконференцията ще участват Галина Асенова - Изпълнителен директор на ИСИ, Стефан Георгиев – социолог и координатор на екипа за медиен мониторинг, Габриела Величкова – член на екипа за медиен мониторинг, Чавдар Найденов – социолог и Таня Балова – национален координатор на наблюдателите на ИСИ в изборния ден.
 
 
За повече информация и контакти:
Галина Асенова – 0882 857 854
Стефан Георгиев – 0886 003 362
 

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010