Близо 60% от децата, родени в България през 2013 г., са извънбрачни, сочат окончателните данни на Националния статистически институт. За сравнение - през 1992 г. делът им е бил 18.5%, а десет години по-късно - 42.0%.Обяснението е в значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. За 69.9% от извънбрачните деца има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, които не са узаконили формално отношенията си, коментират статистиците.Противно на нагласите за това, че живеещите в селата са по-консервативни в поведението си, именно там делът на родителите, несключили брак, е по-голям.  Родените в селата извънбрачни деца са 68.4%, а в градовете - 56.0%.Около три четвърти от децата се раждат без родителите им да са подписали в Видинско, Ловешко и Монтанско. Във всички останали области делът също е над 50% с изключение на две - Кърджали (43.5%) и Благоевград (43.0%). Тенденцията е раждането на първото дете да предхожда сватбата, коментират статистиците. Това се вижда от сравнението между средната възраст на жените при раждане на първото дете - 26.5 години, и средната им възраст при омъжване - 27.3 години. През миналата година са се родили с 1510 повече момчета, отколкото момичета, така че на 1000 момчета от набор 2013 се падат 956 момичета. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.1‰, София (столица), Бургас и Шумен - по 10.0‰. С най-ниска раждаемост през 2013 г. са областите Видин и Смолян - съответно 6.8 и 6.5‰През 2013 г. майките на 298 бебета са били под 15 години, увеличението за година е с 52 деца. Запазва се тенденцията да нараства и броят на децата, чиито майки са над 40-годишни - от 1 208 деца през 2012 г. на 1 276 през 2013 г.Хиляда и сто майки са се сдобили с близнаци, а 17 - с тризнаци. Починалите преди да навършат една годинка деца са 489, коефициентът на детска смъртност е 7.3‰ - най-ниският досега. Все пак тя продължава да е по-висока от детската смъртност в страните от Европейския съюз. Само в Румъния (9.0‰) този показател е по-висок, докато в повечето страни от ЕС е под 5.0‰.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010