Съдът на Европейския съюз в Люксембург отмени директивата за запазване на лични данни на потребителите на телекомуникационни услуги, съобщиха от пресцентъра на институцията. Аргументът на съда е, че чрез нея се нарушават основните права на гражданите за зачитане на личния живот и за защита на личните данни.Според съда директивата е твърде агресивна, макар и полезна в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Като позволява на европейските правителства достъп до данни, "директивата се намесва по един особено сериозен начин в основните права за уважение на личния живот и защитата на личните данни", гласи съдебното решение.Директивата, приета като част от антитерористичните мерки през 2006 г., изискваше телекомуникационните компании да пазят до две години данните, създадени или обработени за предоставянето на съобщителни услуги. Такива данни са например информациите за трафика, местоположението и свързаните с тях данни, необходими за разкриване на самоличността на абоната или ползвателя на съобщителната мрежа. В замяна на това директивата не разрешаваше запазване на съдържанието на съобщенията и на търсената от потребителя информация.Според съда в Люксембург, разгледани в тяхната съвкупност, запазените данни могат да дадат много точни указания за личния живот на лицата, като например за навиците им в ежедневието, за местата, в които те пребивават постоянно или временно, за ежедневните или другите им пътувания, за извършваната дейност, за социалните контакти и за обществената им среда.Обстоятелството, че запазването и впоследствие използването на данните се извършва, без да бъде информиран абонатът или регистрираният ползвател, може да породи у съответните лица чувство, че личният им живот е обект на постоянно наблюдение, подчертава съдът в мотивите за решението си.Европейските магистрати приемат, че директивата не предвижда и никакъв обективен критерий, който да гарантира, че разследващите органи във всяка една отделна държава членка няма да имат достъп до трафичните данни на гражданите и съответно – възможност да злоупотребяват по някакъв начин с тях, вместо да ги ползват единствено за разкриването на тежки престъпления."Напротив, директивата се ограничава с едно общо препращане към "тежките престъпления", които се определят от всяка държава членка в нейното вътрешно право. Нещо повече, директивата не предвижда материалните условия и условията на процедурата, при които компетентните национални органи могат да имат достъп до данните и впоследствие да ги използват. Достъпът до данните не подлежи на предварителен контрол от съдебен или от независим административен орган", продължава решението на съда.Съдът на ЕС обръща внимание и на липсата на гаранции, че след изтичането на срока за съхранение, тези данни безвъзвратно се унищожават. Той критикува и факта, че в директивата няма задължение въпросната информация за интернет трафика на гражданите да се съхранява единствено на територията на ЕС."По този начин директивата не гарантира пълноценно контрола върху спазването на изискванията за защита и за сигурност от независим орган, както това изрично се изисква от Хартата. Един такъв контрол обаче, извършван въз основа на правото на съюза, е съществен елемент от спазването на защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни", продължава текстът.Запитването към съда в Люксембург за съвместимостта на директивата със защитата на основните права в ЕС беше отправено през 2012 г. от върховните съдилища в Австрия и Ирландия.Еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом заяви днес, че Европейската комисия ще се запознае с решението на съда и ще направи нови предложения.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010