Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и постоянният представител на Световна банка за България, Чешката Република и Словакия Маркус Репник подписаха Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за засилване функциите и изграждане на капацитет на ДКЕВР и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с европейските норми за пречистване на градски отпадъчни води.
„Споразумението е на стойност 3.5 млн. лв. То ще позволи на страната ни да получи допълнителна помощ от Световната банка за извършване на реформата в отрасъл водоснабдяване и канализация“, каза регионалният министър.
„Дейностите, които ще се изпълняват, са в две направления – за укрепване на капацитета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и за оптимизиране на разходите при постигане на съответствие с европейските директиви в областта на отпадъчните води“, уточни тя.
„Споразумението за нас е поредната стъпка в реформата на водния сектор“, каза министър Терзиева. Тя припомни, че с помощта на банката беше разработена и вече е приета Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията.
Маркус Репник поздрави министър Терзиева за решителността на правителството да изведе отрасъл водоснабдяване и канализация като приоритет и да работи по него като приоритетен. Постоянният представител на банката поздрави и екипа на министерството за изработването и одобрението на регионалните генерални планове за ВиК за цялата страна. Те дават много ефективна база за оползотворяването   
на европейските фондове, каза Маркус Репник.
Консултантските услуги, които страната ни ще получи от Световна банка, се финансират по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.
Регионалният министър информира, че от днес стартира процедурата за избор на консултант и строителен надзор за рехабилитацията на язовир „Студена“ и ПСПВ Перник. Идейният проект за рехабилитацията на язовир „Студена“ е готов. В момента се работи по техническия проект, който предстои да бъде завършен през май. Планираме рехабилитацията на язовир „Студена“ и пречиствателна станция за питейни води за Перник да започне през 2015 г., посочи тя. Срокът за изпълнението на строителните дейности ще е две години. Проектът се финансира чрез заем от Световна банка.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010