По темата "Отнесени от прехода" пишат на неделния изпит по журналистика кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Темата е изтеглена от кандидат-студентката Светлана Попова от София. Изтеглени са били и две контролни теми - "Форум на любов" и "Настроение терминално". Писменият изпит по журналистика ще продължи четири астрономически часа и за него желание за участие са заявили 555 кандидат-студенти. Той има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана прозаична форма и в достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем. С писмения изпит по журналистика започва първата кандидатстудентска сесия в Софийския университет, а от 14.00 ч. в неделя е изпитът по математика-1.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010