Кризата е ударила малките и средните предприятия, докато микрофирмите са оцелели. Това е заявил изпълнителният директор на Стопанската камара Божидар Данев на среща с Дорте Домланд, старши икономист на Световна банка, който е на посещение у нас в периода 9-14 януари във връзка със започване на ново изследване на ръста на производителността. Това е втори етап от проучването на финансовата институция за застаряване на населението. В експозето си пред участниците в срещата Божидар Данев е изтъкнал, че въпреки затруднените условия за правене на бизнес у нас в периода 2008-2012 г. броят на фирмите е нараснал с 11%. Това се дължи най-вече на микропредприятията, които са се увеличили с 14 на сто за сметка на малките (15% по-малко) и средните (23% по-малко) фирми. В периода на икономическа криза най-голям ръст в броя на фирмите у нас се наблюдава в сектор "Енергетика", където е отчетен ръст от 67% през 2012 г. спрямо 2008 г. Това се дължи най-вече на бума на бизнеса с възобновяеми енергийни източници. На второ място по ръст на фирмите е селското стопанство (46%), който е един от секторите с потенциал за растеж, наред с информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма, отчитат от Стопанската камара. "Българският пазар е ориентиран към внос, въпреки че имаме изключително благоприятни природни условия за производство. 72% от храните на българския пазар са вносни. Например, внасяме картофи, а само преди години бяхме втори в света по износ на същия продукт", е посочил Божидар Данев. Сред причините за това са недостатъчното развитие на селското стопанство от затрудненото субсидиране и липсата на работна ръка. Основните бариери пред инвеститорите, включително за разкриване на работни места, са политическата неопределеност и неспокойствие, високата цена на кредитите, неустойчивата нормативна уредба, намесата на държавата на пазара, липсата на квалифицирана работна ръка, недостатъчно добрата логистична инфраструктура, както и съществуващите регионални и структурни дисбаланси в икономиката. Въпреки по-бързите темпове на нарастване на производителността на труда у нас спрямо средната за Европа, стойността на един отработен час у нас продължава да е 6.7 пъти по-ниска от тази в ЕС. Ръстът на средната работна заплата у нас (13.3%) продължава сериозно да изпреварва ръста на производителността на труда (3.4%), което е предпоставка за влошените показатели на пазара на труда, е посочил Данев. Друг фактор за намаляване броя на работните места и заетостта са високите енергийни разходи на фирмите. С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи (пенсионна, здравна, образователна, съдебна), реформа на трудовото и осигурителното законодателство, ревизия на регулаторните режими, оттегляне на държавата от пазара, засилване на контрола върху износа на добавена стойност и, най-вече – ускорено изграждане на електронно правителство, е заявил Божидар Данев.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010