Българската стопанска камара (БСК) смята, че рестартирането на проекта за строеж на АЕЦ "Белене" е спорно, тъй като няма достатъчна обосновка за нуждата от тази централа, а преобразуването на собствеността в електроразпределителните дружества от частна в преобладаващо държавна е национализация на капитал и ще създаде проблеми със снабдяването.   Това се посочва в становища на организацията, изпратени до Народното събрание по повод внесените предложения от партия "Атака" за вземане на решение от парламента да се възобнови изграждането на спряната ядрена централа и за превръщане на електроразпределителните предприятия (ЕРП), собственост на чешките ЧЕЗ и "Енерго-Про" и на австрийската ЕВН, но и на български пенсионни фондове и други дребни частни инвеститори, в държавни компании.   В становището си за АЕЦ "Белене" камарата посочва, не може да дефинира нуждата от рестарт на проекта ,тъй като липсва обоснована дългосрочна икономическа и енергийна стратегия, част от която трябва да е "Белене”. Друга причина е, че БСК не може да оцени неговата ефективност, включително инвестицията, държавно участие, схема за финансиране, пазари, цена на електроенергията и др., тъй като няма достъп до пълната информация за проекта.   Камарата обаче обръща внимание, че Европейската комисия дава България като пример за изкуствено поддържане на икономически и екологично неефективни централи, за които плащат потребителите. Под въпрос към момента е необходимостта от нови електропроизводствени мощности за вътрешно потребление, особено като се има предвид, че българската електроенергийна система разполага със значителен свръхкапацитет за производство, посочват от БСК   Затова нейната позиция е, че държавата не трябва да се ангажира финансово в реализацията на проект за нова ядрена централа. Това може да стане като изцяло частен проект, при отчитане на направените до момента инвестиции и стриктно съблюдаване на изискванията за безопасност. Държавата и държавните дружества пък не трябва да се ангажират да изкупуват бъдещия ядрен ток при конкретни ценови условия. Намесата на държавата на електроенергийния пазар следва да бъде ограничена само до случаите, когато има реална заплаха за недостиг на производствени мощности и за сигурността на снабдяването, смята още бизнес организацията.   Относно предложението за промяна на собствеността в ЕРП-ата БСК има категорична отрицателна позиция. Това се определя като акт на национализация и експроприация, чрез който се нарушават конституционните права на частната собственост, а и няма оценка как ще се отрази това върху бюджета и потребителите. Друг момент е, че "заместването на инвеститори с репутация и опит в прилагането на утвърдени европейски практики от държавни структури по неясни правила ще създаде трусове в управлението на компаниите и е риск пред сигурността на снабдяването".   Това ще има дългосрочни негативни последствия за бизнес средата у нас, тъй като ще стане по-несигурна и непредвидима, смята още БСК.   Според нея работата на държавата е да регулира естествените монополи, като предпазва потребителите от техни злоупотреби, да стимулира инвестициите и гарантира подобряване на качеството на услугите, а не да ги притежава и управлява.   Правилата, по които функционират компаниите от енергийния сектор, следва да са еднакви и да се прилагат обективно както за частните, така и за държавните дружества, а държавната собственост върху енергийни компании не следва да е инструмент за неправомерна намеса на държавата на пазара или за провеждане на енергийни или социални политики, посочват от камарата.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010