Едно здание организира задание

4 Ноември, 2013 - 21:54 - Иво Инджев

Запознайте се с доста конспиративния начин ( доколкото това не е разгласено медийно), по който Столичната община се готви след дълго мълчание и затъмнение да решава въпроса с главния символ на съветската окупация на България.
Малко публичност на информацията все пак няма да навреди, нали ( ivo.bg)
Общината организира обществена дискусия за Княжеската градина
04.11.2013
sofia-da.eu
Обществена дискусия за изготвяне на задание за провеждане на конкурс „Идеи за доизграждане и развитие на публичните градски пространства на територията на Княжеската градина
КАКВО?
Асоциация за развитие на София по препоръка на Столична община организира обществена дискусия за изработване на ЗАДАНИЕ за провеждане на конкурс „Идеи за доизграждане и развитие на публичните градски пространства на територията на Княжеската градина”. Работна задача на дискусията е да се обсъди изготвеното от НАГ, Столична община ЗАДАНИЕ за провеждане на международен конкурс за проекти, предлагащи доизграждане и развитие на публичните градски пространства на територията на Княжеската градина в София. Дискусията е отворена за всички, които имат конкретни предложения по ЗАДАНИЕТО за провеждане на конкурса с цел то да даде възможност на максимално широк кръг от професионалисти да участват в конкурса. Работният вариант на ЗАДАНИЕТО може да бъде прочетен на: http://sofia-da.eu/bg/initiatives/43-initiatives/319-obshtestvena-diskusiya-qknyazheska-gradinaq
ЗАЩО?
Дискусията е следствие от решенията, постигнати с консенсус, на серия от дискусии, проведени през 2011г. за бъдещето на Княжеската градина и паметника на Съветската армия. Последната от дискусиите бе проведена на 29 юни 2011г. от Български хелзинкски комитет, Сдружение София-Поетики, Сдружение Трансформатори. С участието на граждани, съсловни организации, архитекти, анализатори, журналисти, неправителствени организации и общински съветници от различни политически партии в Столичен общински съвет бе взето решение да се изготви работен вариант на ЗАДАНИЕ за провеждане на международен конкурс, което ЗАДАНИЕ да бъде представено на обществена дискусия преди официално да бъде обявен конкурса.
КАК?
С цел постигане на резултати по конкретната работна задача и избягване на опити за даване на политически и исторически оценки дискусията ще бъде проведена при спазване на строг регламент.
Дискусията ще започне с въвеждащ панел, който ще резюмира и представи основните мнения от предишни дискусии по темата с фокус върху дискусията от 29 юни 2011г. Част от въвеждащия панел ще бъде и представяне на работния вариант на ЗАДАНИЕТО, с което препоръчваме участниците в дискусията да се запознаят предварително на посочения по-горе линк.
След въвеждащият панел дискусията ще бъде отворена за изказване на мнения от всички желаещи участници, като ще бъде структурирана съгласно съдържанието на ЗАДАНИЕТО:
1. Обект и цел на конкурса;
2. Вид на конкурса, процедури и участници;
3. Разходи, награди и възнаграждения;
4. Подготовка и организация на конкурса;
5. Провеждане на конкурса;
6. Прекратяване на конкурса;
7. Критерии и методика за оценяване на конкурсните проекти;
8. Използвани материали;
9. Приложения към конкурсната програма.
Всички желаещи да направят предложения и корекции по ЗАДАНИЕТО трябва да заявят предварително изказване и да се запишат в списък на изказващите се, който ще бъде предоставен от организаторите по време на регистрацията на участниците и след това по време на самата дискусия.
Всеки участник в дискусията разполага с максимум 3 минути за представяне на своето предложение.
За желаещите да споделят мнение, които нямат възможност да участват в дискусията се предоставят две възможности за електронно участие:
• По време на самата дискусия чрез публикуване на предложения в създадена фейсбук група;
• На електронен адрес office@sofia-da.eu до 23 ноември 2013г. . Моля, всички които използват тази възможност да отбележат в subject/предмет на изпратеното електронно писмо Zadanie-KG.
Екипът на Асоциация за развитие на София ще направи необходимата организация да информира периодично участниците в дискусията за постъпилите по електронен път предложения, както преди самата дискусия, така и по време на нейното провеждане.
Писмени предложения ще бъдат приемани до 23 ноември 2013г. на адреса на Асоциация за развитие на София: София 1463, бул. „Патриарх Евтимий” 92. или на факс + 359 (2) 952 66 64.
Всички предложения, постъпили преди провеждане на дискусията и се отнасят конкретно по ЗАДАНИЕТО ще бъдат публикувани на интернет страницата, на която е публикувано ЗАДАНИЕТО.
По време на дискусията ще бъде организиран аудио и видео запис, който ще бъде публикуван в интернет след приключване на дискусията.
КЪДЕ И КОГА?
Дата: 18.11.2013г. (понеделник)
Място: Общински културен институт „Красно село”, София, зала 1
Час: 17:00ч. (регистрация от 16:30ч)
Планираме дискусията да стартира в 17:00ч. и да продължи до 20:00ч. на 18 ноември 2013г.
За допълнителни въпроси, относно провеждане на дискусията: Галина Цветкова – g.tsvetkova@sofia-da.eu; + 359 (2) 952 03 46; + 359 (2) 953 02 46; мобилен: 0879 651 346.
 
Share on Facebook

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010