Рестарт на икономиката чрез стимули за растеж на бизнеса. Това е основната цел на бюджета за 2014 г., заяви министърът на финансите Петър Чобанов. По думите му се слага край на рестриктривната фискална политика, водена от правителството на ГЕРБ, и постоянното увеличаване на бюджетите на ведомствата. Ще се разпуска коланът с "напрегнат" икономически растеж, увеличен дефицит и инфлация - всички те с прогнозирано увеличение от 1.8%.   Спестените разходи от издръжката на министерства и ведомства ще отидат за създаването на нова инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" с бюджет от 500 млн. лв., съобщи Чобанов. По нея ще могат да кандидатстват както министерства, така и общини. Подборът на проектите ще става от междуведомствен съвет, в който ще влизат няколко министъра плюс председателя на Националното сдружение на общините, за да се гарантира публичност. Последната дума за финансирането на проектите ще е на правителството, каза Чобанов.   Макрорамката   Прогнозата е за икономически растеж от 1.8%. Нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) до 81.582 млрд. лева. Очакваната инфлация е 1.8%.   Заложеният дефицит също е 1.8%, което е 1.472 млрд. лв. Планираните приходи възлизат на 30.886 млрд. лв., което е 37.9% от БВП или увеличение с 501.2 млн. лв. в сравнение с 2013 г. Заложените разходите са 32.358 млрд. лв., което е 39.7% от БВП при ограничение от 40% от БВП. Това е ръст на разходите от 380 млн. лв. спрямо 2013 г.   Дългът ще нарасне с 3.4 млрд. лв. през 2014 г. и ще достигне 18 млрд. лв. в края на 2014 г. Плановете на правителството са да емитира 4.4 млрд. лв. нов дълг през следващата година. От него 1.3 млрд. лв. ще отидат за изплащане на падеж по дълга през 2014 г., а 1.7 млрд. лв. за плащане на емитираните през 2002 г. глобални облигации в щатски долари. Останалият дълг, който ще се емитира, е за покриване на бюджетния дефицит, каза Чобанов.   Нивото на минималния размер на фискалния резерв е запазва от 4.5 млрд. лева в края на 2014 г.   Повече пари за образование и бедните   Заложени са повече пари за образование и за бедните, като бюджетите на ресорните министерства са увеличени.   Политиките в областта на образованието и ученето през целия живот са изведени като основен приоритет за 2014 г. Планирана е реформа на професионалното образование. Залага се на внедряването на електронно обучение и обвързването на професионалните училища с бизнеса. За целта се създава нов фонд с ресурс от 100 млн. лв., по който могат да кандидатстват средните училища и университетите. Осигурени са и допълнителни средства за подкрепа на малки училища и детски градини, за превенция на отпадането на учениците и за стимулиране и задържане на педагогическите кадри в професията. За първи път от последните пет години бюджетът на социалното министерство – 1.061 млрд. лв. е най-високия от бюджетите на всички ведомства и един от малкото, при който е заложено ръст на разходите с 95 млн. лв. спрямо тази година. Целта е намаляване на хората в бедност. За целта се вдига месечната добавка за деца с увреждания на 240 лв., увеличаване на обезщетенията за отглеждане на малко дете на 340 лв., разширява се кръгът на лицата, които имат право да получават целеви енергийни помощи. Дават се и допълнително 2 млн. лв. за обществени трапезарии за бедните.   Пенсиите се вдигат от 1 юли 2014 г. средно с 3% по швейцарското правило. За целта са предвидени допълнителни 120 млн. лева. Таванът на пенсиите скача от 770 лв. на 840 лева. Запазва се възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите през 2013 г. нива.   Реформа в здравеопазването   Ще се прави и реформата в здравния сектор като първата стъпка е нова законова рамка и демонополизация на здравното осигуряване. Предвижда се с част от здравноосигурителните приходи по бюджета на НЗОК да се формира ресурс, с който да започне изпълнението на приоритети в здравния сектор.   Осигурено е финансиране за провеждането на реформи в системата на Министерството на здравеопазването за усъвършенстване на функционирането на спешната медицинска помощ. Предвидени са и средства и за вдигане на заплатите на медицинския персонал.   Закриване и оптимизиране на излишната администрация   Планирано е закриване на ведомства със "затихващи или отпаднали функции", каза финансовият министър Чобанов. Той не даде конкретика с мотива, че това е ангажимент на всеки министър и дискусията по въпроса продължава.   Очаквайте подробности

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010