Столична община е започнала изграждането на тринайсет центъра за настаняване от семеен тип и три защитени жилища на територията на осем различни района в София. В тях трябва да бъдат настанени общо 206 деца, като по този начин ще бъдат изведени от специализираните институции.
Проектът ще обхване деца и младежи, които са били настанени в Домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години, домове за деца с физически увреждания и домове за деца с умствена изостаналост.
Новосъздадените центрове от семеен тип са в районите „Красна поляна", „Ов...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010