Рискът от загуба на 211 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони и на още до 10 млн. лева по програма "Рибарство" ще се обсъжда на тъмно на съвместно заседание на парламентарните комисии по еврофондовете и по земеделието. Решението за закритото заседание е на Министерството на земеделието и храните. Мотивът е, че няма достатъчно място за медиите, защото заседанието ще се проведе в зала "Колегиум" на земеделското министерство и местата са ограничени, обясниха от пресцентъра на ведомството пред Mediapool.   Това е в пълен контраст на демонстрираната до този момент пълната публичност и прозрачност от председателя на парламентарната комисия по европейски въпроси Младен Червеняков. Отчетите на всички останали европейски програми преминаха при открити врати и предоставяне на исканата информация. Мотивът липса на място никога не е съществувал дори и при съвместни заседание на две парламентарни комисии.   Програмата за развитие на селските райони е най-зле представящата се европейска програма, като през последните две години бяха отписани 91 млн. евро поради несправяне на България да усвои парите. Тази година обаче се очертава рекордна загуба на пари – 211 млн. евро, според доклада, предоставен от Министерството на земеделието на парламентарната комисия по еврофондовете, с който Mediapool разполага. От тях 52 млн. евро са по общинските мерки, а останалите по агроекологичните плащания и тези в необлагодетелствани райони.   За сравнение рисковите средства по селската програма се равняват на почти същата сума, която се очертава по шестте оперативни програми – 276 млн. евро.   Министерството на земеделието е предприело мерки за намаляване на риска от загуба на средства в края на годината, като реалистичния вариант предвижда в края на годината да бъдат отписани 27 млн. евро, а песимистичният – близо 85 млн. евро.   По данни на Европейската комисия за първото полугодие на 2013 г. са разплатени и възстановени от Брюксел едва 60 млн. евро по Програмата за селските райони. Така през втората половина на годината страната ни трябва да разплати още 338 млн. евро, ако искаме да не загубим пари. Еврокомисията очаква от българските власти да ускорят плащанията си до края на годината за наваксат натрупаното забавяне.   Допълнителни 13 млн. евро за 14 общини   Една от предвидените мерки за намаляването на загубите на средствата е 14 общини, които са изграждали съоръжения за пречистване на отпадни води по програмата, да могат отново да кандидатстват за още общо 13.1 млн. евро. Средствата са за достигне на необходимото качество на пречистените отпадни води.   Кметовете на общините са от всички политически сили, като най-много са от издигнати инициативни комитети – Петрич, Айтос, Несебър, Сапарева баня и Септември.   От останалите общини, които ще получат допълнително финансиране, три са на ДПС – Белица, Сатовча и Якоруда, а четири на БСП и земеделски партии – на Симитли, Тетевен, Садово и Баните, Смолянско. Две общини са на ГЕРБ – Кочериново и Калояново.   Отделно в момента тече приемът на общински проекти за ремонт на пътища, ВиК-мрежи, библиотеки, театри, културни институти и интернет на село за над 132 млн. евро, като крайният срок изтича в петък. Освен това се предвижда прехвърляне на средства по мерки от втората ос на програмата. По мярка 211 "Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони" – 59.6 млн. евро, марка 213 "Плащания по Натура 2000" – 78.1 млн. евро, мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"– 25.2 млн. евро и по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" – 3.6 млн. евро.   По мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" се правят промени и в разходите за създаване и поддържане на горите   Рибарската програма – загуба между 2 и 10 млн. евро   Рискът на загуба по програма "Рибарство и аквакултури" се оценява на между 2 и 10 млн. лева, е посочено в доклада на Министерството на земеделието до комисията по еврофондовете. Той е намален почти двойно, след като през август зам.-министърът на земеделието Валентина Маринова обяви, че рискови са 22 млн. лева.   До момента по рибарската програма, която е с бюджет от 101 млн. евро, са загубени 4 млн. евро.   Трудностите за реализация на проектите са свързани с невъзможността на публичните бенефициенти – общини и държавни учреждения да осигурят средства за ДДС, който е невъзстановим разход, и отлагане на изпълнението на инвестиционни проекти заради икономическата криза. Има и редица прекратени договори заради невъзможност на бенефициентите да осигурят съфинансирането.   Притесненията са, че ако всички бенефициенти подадат исканията си за плащане през ноември, междинното звено да не успее да приключи проверките и изчисленията, така че сумите да бъдат одобрени за плащане, което може да доведе до увеличаване на загубените средства, е посочено в документа.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010