Ще отпаднат данъчните облекчения за млади семейства

18 Септември, 2013 - 19:10 - Klassa.bg Rss - всички новини

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се предлага да бъде отменено данъчното облекчение за млади семейства, се посочва на сайта на Министерството на финансите.
Предложението е заради открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия.
Според ЕК данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които въпреки, че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава  членка на ЕС.
Предложението е данъчното облекчение за млади семейства да бъде отменено като неефективно, тъй като от една страна създава значителни затруднения на лицата при практическото му прилагане, а от друга страна е със стеснен обхват и се прилага само за ограничен кръг лица (млади семейства), обосновават се от МФ.
По данни на министерството за 2012 г. данъчното облекчение е ползвано от 5473 лица, подали данъчни декларации по ЗДДФЛ.
Предлаганите промени в ЗДДФЛ предвиждат и отпадане на задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводителии. Това е свързано с приетите промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Предлага се субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. или през предходни години, но не по вина на лицата са получени през 2013 г., да се създаде аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., а именно, тези субсидии да са освободени от облагане.
Промените, които се предвиждат в законопроекта, няма да доведат до допълнителни финансови тежести за лицата, както и не са необходими допълнителни бюджетни средства за реализацията на промените, се посочва в мотивите.
БТА    

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010