Само фирми на хора с увреждания ще кандидатстват в обществени поръчки за определени артикули като производство на работно облекло, обувки, чаршафи, изделия от хранително-вкусовата промишленост и др. Това ще стане с последните промени в Закона за обществените поръчки, стана ясно във вторник след среща на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева с организации на хората с увреждания, представители на Агенцията за обществени поръчки и др. Според Закона за интеграция на хората с увреждания Министерският съвет одобрява списък на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Досега в поръчките за изделията от списъка можеха да кандидатстват и други фирми, а кооперациите на хората с увреждания губеха, тъй като не успяват да предложат най-ниска цена. С промените в закона за артикулите от този списък вече ще могат да кандидатстват само кооперации на хора с увреждания, а ако поръчката включва и други продукти, тогава тези от списъка ще бъдат отделяни в обособени позиции и пак само кооперациите ще могат да играят за тях. Само при условие, че тази поръчка е неуспешна, възложителят ще има правото да обяви нова процедура и да участват и други фирми. В момента работят 129 предприятия за хора с увреждания, в които са заети около 3000 души. Те са в сферата на услугите, шивашки предприятия, софтуерни компании, хранителната промишленост и др. В Агенцията за обществените поръчки обаче са регистрирани едва 26 предприятия. Бобева изнесе статистика, според която фирмите на хора с увреждания рядко печелят обществени поръчки. През 2008 година на кооперации на хора с увреждания са били възложени поръчки за 14 млн. лева, година по-късно те са били само две за 686 000 лева, през 2010 година – само една - за 2.5 млн. лева, през 2011 – нито една, през 2012 година са възложени 3 поръчки за 2.3 млн. лева, а през тази година са сключени договори за 458 хиляди лева. “В условията на криза държавата трябва да подпомага малките фирми, включително и тези, в които работят лица с ограничена трудоспособност“, заяви Бобева след срещата. Председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев съобщи, че по неофициални данни през 2011 година у нас между 200 хиляди и 220 хиляди души в икономически активна възраст са с различен вид и степен на увреждане над 50 %. По думите му безработицата сред тях е висока и трябва да бъде намерена адекватна социална политика за тяхната заетост, което без ангажимента на държавата е невъзможно. Бобева съобщи, че промените в Закона за обществените поръчки ще бъдат обсъдени следващата сряда в Министерския съвет. “След това го депозираме в парламента. Народни представители изразиха симпатии към закона. Предполагам, че той ще върви бързо в парламента”, каза още Бобева.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010