Износът на България за страните от Европейския съюз през първите четири месеца на тази година е отбелязал нарастване с 12% спрямо същия период на на 2012 г. и догонва предкризисните нива. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода. Обемът на износа за януари-април достига 8.3 млрд. лв., докато за първиге 4 месеца на миналата година той е бил на стойност 7.4 млрд. лв.
Само за месец април на настоящата година, производителите ни са изнесли продукция за 2.2 млрд. лв., а е внесена е продукция за 2.6 млрд. лв.
Стоките произведени в България са отпътували основно за Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, където отива 71% от износа ни за държавите от стария континент. Само за Германия износът ни се увеличава от 1.423 млрд. лв. на 1.188 млрд. лв. за периода, което е ръст от 33.1%.
Значително подобрение местните износители отчитат на пазарите в Люксембург и Малта и Ирландия, но там през миналата година обемите са били ниски. Влошават се резултатите за обема на износа ни за страни, засегнати по-сериозно от дълговата криза, каквито са Испания, Португалия, Кипър. Износът ни за Испания е спаднал значително - с 41% до 165.3 млн. лв. За Португалия намалението е с 12.7% до износ за 100 млн. лв. Белгия също купува по-малко български стоки - от износ за 431.6 млн. лв. за първите четири месеца на миналата година, през тази за са изнесени стоки за 304.8 млн. лв., което е спад с 29%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010